skip to Main Content

Това обучение е за: търговци, които иска да „проговорят“ езика на своите потенциални клиенти и да ги превърнат в реални такива; търговци, които се интересуват от най- новите тенденции при продажбите; собственици на бизнес, които имат желание да се развиват. Резултати от обучението: ще научите какво е Кoгнитивно продаване и…

За да продължите, трябва да имате абонамент

Този материал е част от специализираното съдържание на My Academy.

Включи се сега!
Back To Top