skip to Main Content

Академия
Мениджмънт и лидерство

Най-доброто място
да усвоите най-ценните
умения за лидерство и мениджмънт!

Академия
Мениджмънт и лидерство

Най-доброто място
да усвоите най-ценните
умения за лидерство и мениджмънт

Най-бързият и лесен начин придобиеш лидерски умения - "Академия Мениджмънт и лидерство" в Training Academy!
ЗА КОГО Е ТАЗИ АКАДЕМИЯ

За тези от вас, които са изявени лидери, но искат да подобрят своите организационни и да бъдат по-продуктивни мениджъри

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

Всеки курс е насочен към това да придобиете ясни и практически компетенции, за това какво е важно за вас и вашия бизнес към настоящия етап от вашето професионално развитие.

ЗАЩО В TRAINING ACADEMY

Ние сме тук, за да Ви дадем точните стратегии, системи и полезни техники,с които да подсигурите вашата професионална реализация и успех.

Точното място да утвърдите себе си като лидер и организирате екипа си!

Онлайн обучителна програма

Management Fundamentals – ОНЛАЙН обучителна програма

Цялостна програма

Management fundamentals + 20 Присъствени бизнес работилници

Включи се 31 май 2019 г.
Местата са ограничени!

Какво ще научиш по време на академията?

Вие ще получите знанията и практическите умения, които ще ви насочат към успешното конструиране и последователното реализиране на вашите кариерни и бизнес планове. Ние ще Ви предоставим възможността да се запознаете и боравите с най-подходящите и полезни методи, техники и стратегии за Вашата професионална реализация. Ще Ви запознаем с цялостния бизнес процес и неговите особености, така че да сте подготвени във всеки етап от Вашия кариерен път.

Автентично лидерство

Ще усъвършенствате начините, благодарение на които да представите и утвърдите себе си като авторитет във вашата организация и пред вашия екип.

Как да изградите мениджърски умения

Ще разберете начините, които спомагат с оптимизирането на работата в екип, презентирането на нови идеи пред публика и справянето с професионални и работни конфликти.

Как да печелите максимално от своя бизнес

Ще се запознаете с доказано ефективни бизнес инструменти, които да са ви полезни за максимално ефективното развитие на вашия екип,  по начин, който да служи на вашия бизнес.

Как да се реализирате като професионалист

Ще изградите навици и умения, които да допринесат, както към вашата лична професионална реализация, така и към тази на хората, с които работите.

Какво включва "Академията Мениджмънт и Лидерство" ?

Модул 1: Management fundamentals (5 пълни онлайн курса)

1. Автентично лидерство – Как да развиете изключително присъствие пред хората, с които работите

2. Ефективност за мениджъри – Кои са златните правила на целеполагането, на които вашият бизнес следва да отговаря

3. Комуникация за лидери – Всички правила на официалния бизнес етикет

4. Ефективни екипи – Създаване и управление на ефективни екипи

5. Седемте роли на мениджъра – Кои са основните роли на мениджъра

Модул 2: Групови практически работилници (20 присъствени работилници)
 • Онлайн обучение – всеки понеделник ще бъдат качвани лекциите и материалите онлайн (ще бъдат отворени до края на академията и са достъпни за студенти онлайн или присъствено обучение)
 • Присъствено обучение – всяка сряда от 18:30 до 21:30 часа (онлайн записалите се участници могат да получават видео запис от провелото се упражнение)
 • Гост-лектор – последната сряда от месечния курс от 18:30 до 21:30 часа (онлайн записалите се участници могат да получават видео запис от провелото се упражнение)
 • Менторски срещи – всяка трета събота на месеца – онлайн на сайта на Training Academy (достъпни за студенти онлайн и/или присъствено обучение)
 • Изпит – всяка трета неделя от месеца (изпита се провежда онлайн)
Сертификат за придобити знания

След успешното преминаване на курс от  Академия за мениджмънт и лидерство, вие получавате официален сертификат.

След завършването на цялата Академия и над 80 % успешно взет изпит, получавате и диплома за придобитите умения.

Гарантиран стаж и менторкса подкрепа за всички студенти с отлични резултати от академията.

Иновативна програма за Кариерно развитие

Всеки участник, успешно завършил Академия за мениджмънт и лидерство, получава възможност неговото CV да бъде предоставено за разглеждане от HR мениджър на организация-партньор в програмата. При интерес, участникът ще бъде извикан на интервю за посочената позиция.

Модул 1: Онлайн програма "Management Fundamentals"

Обучителна програма, се състои от подробни 5 онлайн курса. Всички обучения са предварително подготвени в най-подходящата форма за учене онлайн:

първокласен запис на видеата, множество примери, конретни наръчници, които обясняват всеки процес стъпка по стъпка, самостоятелно определяне на темпото на учене достъп на материалите по всяко време, индивидуални задачи и коучинг сесии.

Автентично лидерство

Курсът започва на 03.10.2019!
 • Тема 1: Лидерство чрез автентичност
 • Тема 2: Овладяване на емоциите и справяне с емоциите за лидери
 • Тема 3: Авторитет и влияние
 • Тема 4: Гост-лектори
Виж повече

Ефективност за мениджъри

Онлайн курс - достъпен на момента!
 • Тема 1: Поставяне и управление на цели
 • Тема 2: Ефективно планиране и управление на времето
 • Тема 3: Създаване на условия за максимална продуктивност
 • Тема 4: Гост-лектори
 • Материалите са достъпни на момента.
 • Запис на упражненията!
Виж повече

Комуникация за лидери

Онлайн курс - достъпен на момента!
 • Тема 1: Комуникация
 • Тема 2: Разрешаване на конфликти
 • Тема 3:Работа в условия на различия
 • Тема 4: Гост-лектори
 • Материалите са достъпни на момента.
 • Запис на упражненията!
Виж повече

Ефективни екипи

Курсът започва на 12.12.2019!
 • Седмица 1: Създаване и управление на ефективни екипи
 • Седмица 2: Роли в екипа
 • Седмица 3: Групова динамика
 • Седмица 4: Гост-лектори
 • Онлайн менторски срещи на живо: Събота от 10:00 до 11:30 часа (ще има запис)
 • Изпит: Неделя, онлайн от 10:00 часа
Виж повече

Основни мениджърски инструменти

Курсът започва на 07.11.2019!
 • Седмица 1: Мениджмънт Роли и Стилове на Лидерство
 • Седмица 2: Делегиране, Даване на Обратна Връзка и Провеждане на Срещи
 • Седмица 3: Мотивационни Структури и Модели
 • Седмица 4: Гост-лектори
 • Онлайн менторски срещи на живо: Събота от 10:00 до 11:30 часа (ще има запис)
 • Изпит: Неделя, онлайн от 10:00 часа
Виж повече

Модул 2: Практически работилници

Присъствените работилници са специално разработени еднодневни уъркшопи за трениране на знанията и уменията на студентите, които ви позволяват : упражнения по реални казуси, креативна работа в група,
индивидуална помощ от ментор.

График на присъствените работилници:

Май – всяка сряда (от 18:30 до 21:30 часа): Седемте роли на мениджъра  

Студентите, избрали да участват в присъствените работилници, получават още:

Упражнения с ментор и работа по казуси от реални проекти.
Срещи с практически казуси от изявени бизнесмени и предприемачи
Официални сертификати и диплома след успешно преминати изпити.

По време на своето обучение участниците имат също така достъп до материали и задачи, които изискват от тях допълнителна самостоятелна работа и подготовка. Ето защо в програмата е заложено и онлайн участие по проекти с препоръчителна ангажираност от 2 часа на ден, в дните извън присъствената програма.

Регистрация за "Академията Мениджмънт и лидерство"

Основна програма "Management Fundamentals"- онлайн участие

курс Автентично лидерство – Как да развиете изключително присъствие пред хората, с които работите

Ефективност за мениджъри – Кои са златните правила на целеполагането, на които вашият бизнес следва да отговаря

Комуникация за лидери – Всички правила на официалния бизнес етикет

Ефективни екипи – Създаване и управление на ефективни екипи

Седемте роли на мениджъра – Кои са основните роли на мениджъра

Диплома за успешно завършени 5 курса, при успешно положен изпит

Менторска подкрепа

60 часа работа в екип по реални проекти (20 практически работилници)

Индивидуална референция 

Кариерно развитие и възможност за интервю за работа в компaниите партньори на Академията;

 390 лв. *Само 50 свободни места!

Разширена програма "Management fundamentals" + 20 Присъствени работилници

курс Автентично лидерство – Как да развиете изключително присъствие пред хората, с които работите

Ефективност за мениджъри – Кои са златните правила на целеполагането, на които вашият бизнес следва да отговаря

Комуникация за лидери – Всички правила на официалния бизнес етикет

Ефективни екипи – Създаване и управление на ефективни екипи

Седемте роли на мениджъра – Кои са основните роли на мениджъра

Диплома за успешно завършени 5 курса, при успешно положен изпит

Менторска подкрепа

60 часа работа в екип по реални проекти (20 практически работилници)

Индивидуална референция

Кариерно развитие и възможност за интервю за работа в компaниите партньори на Академията;

490 лв. *Само 20 свободни места!

Лектори на "Академията Мениджмънт и лидерство"

DSC06251 as Smart Object-1

Вергиния Накова

Бизнес консултант, основател на “Training Academy”, “Market Up” и на “Business Up”. Наградена за бизнес консултант за 2017 година. Вергиния Накова е маркетингов консултант, лектор по продажби и маркетинг, управител на маркетингова агенция. В момента управлява “Market Up”, иновативнта компания за дигитален маркетинг и ПР, фокусирана в B2B проекти за големи български и международни компании. Като собственик и управител на “Training Academy” Вергиния управлява всички проекти в социалните мрежи.  Под нейно ръководство екипът създаде изцяло нова програма за кариерно и професионално развитие – Кариерният Акселератор – решението на проблема с огромната пропаст между учене и започване на работа.

Отзиви на участници

Свържи се с нас за повече информация

0876 / 49 94 14
София; бул. Витоша 19; ет. 3; ап. 7
office@trainingacademy.bg
Back To Top