skip to Main Content

Академия за
дигитален
маркетинг

Най-доброто място, на което
да развиете и надградите
своите умения в света
на дигиталния маркетинг

Академия за
дигитален маркетинг

Най-доброто място, на което
да развиш и надградиш
своите умения в света на
дигиталния маркетинг!

Най-бързият и лесен начин да придобиеш умения за дигитален маркетинг - "Академия за Дигитален Маркетинг" в Training Academy
ЗА КОГО Е ТАЗИ АКАДЕМИЯ
ЗА КОГО Е ТАЗИ АКАДЕМИЯ

За тези от вас, които търсят кариерна реализация в света в дигиталните услуги, или чието естество на работа изисква познания в сферата на маркетинга

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ
КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

Всичко необходимо свързано със създаването и управлението на бизнес продукти и решения посредством водещите за това маркетингови канали

ЗАЩО В TRAINING ACADEMY
ЗАЩО В TRAINING ACADEMY

Всяка тема е представена по вдъхновяващ, изчерпателен и актуален за света на дигиталния маркетинг начин

Започни веднага и стартирай своята кариера в сферата на дигиталния маркетинг!

НИВО 1 - Digital Fundamentals

4 онлайн курса, които са достъпни в момента за записване на програмата

НИВО 2 - Кариерен Акселератор

160 часа присъствено обучение
продължителност 3 месеца

Започни веднага и стартирай своята кариера в сферата на дигиталния маркетинг!

НИВО 1 - Digital Fundamentals

4 онлайн курса, които са достъпни в момента за записване на програмата

НИВО 2 - Кариерен Акселератор

160 часа присъствено обучение
продължителност 3 месеца

НИВО 1: Онлайн програма Digital Marketing Fundamentals

За професионалисти, които искат да придобият умения по дигитален маркетинг, които да приложат в основната си работа.

Обучителната програма, се състои от подробни 4 онлайн курса, достъпни в момента на регистрация.

Всички обучения са предварително подготвени в най-подходящата форма за учене онлайн:

първокласен запис на видеата, множество примери, конретни наръчници, които обясняват всеки процес стъпка по стъпка, самостоятелно определяне на темпото на учене достъп на материалите по всяко време, индивидуални задачи и коучинг сесии.

Онлайн курс “Google и Дисплейна Реклама”

Виж повече

Онлайн курс “Маркетинг и реклама във Facebook и Instagram”

Виж повече

Онлайн курс “Управление на имейл маркетинг списъци и кампании с Mailchimp”

Виж повече

Онлайн курс “Кампании за генериране на лийдове”

Виж повече

Участниците в НИВО 1 получават още:

Връзка с преподавател

По време на всеки курс получавате задачи, които да ви помогнат да затвърдите всичко научено на практика.

Връзка с преподавателя – всяка седмица участниците получават отговори на въпросите свързани с изучения материал лично от лектора.

Сертификат за придобити знания

След успешното преминаване на цялостен курс от Академията за Графичен Дизайн, получавате официален сертификат.

След завършването на цялата Академия и над 80 % успешно взет изпит, получавате и диплома за придобитите умения.

НИВО 2: Кариерен Акаселератор | Новата група започва на 13.05.2019 год.

За хора, които искат да започнат работа като графични дизайнери.

Менторската програма към Кариерния Акселератор на Training Academy e иновативна програма за кариерно и професионално развитие. Тя има за мисия да осигури възможност на повече талантливи и амбициозни хора да реализират себе си успешно в сферата на графичния дизайн.

Защо създадохме кариерния акселератор?

Причината, с която създадохме този проект идва от желанието ни да подсигурим на търсещите млади и проактивни хора възможност за професионална и кариерна реализация в България.

Съществува огромна пропаст между компетенциите, които хората придобиват в своето образование и изискваните умения, които бизнес света търси и очаква те да притежават.

Целта на акселератора е да създаде връзка между двете. Mост, които да предостави всички практически умения и компетенции, от които участниците имат нужда. Това са: практически опит, професионално отношение и култура на работа. Едновременно да осигури на тях успешно и сигурно по-нататъшно кариерно развитие, както и сигурни, способни професионалисти на бъдещите им работодатели.

За кого е тази програма?

Програмата на акселератора е полезна за тези от вас, които искат да придобият реален опит в сферата, в която желаят да намерят своята професионална реализация. Всеки одобрен участник има възможността да усъвършенства познанията, които притежава в посока, която да му послужи в неговата практика и бъдещо експертно развитие.

Тази програма е насочена към тези от вас, които търсят възможност да придобият действително полезни, пълноценни, практически умения за работа в професионална среда. Фокусът на изпълнение е изцяло в реализирането на действителни проекти с придобиването на така необходимия задължителен практически работен опит и професионална култура на отношение към работата, която извършвате.

Какво представлява самата програма?

Програмата дава възможност да работите върху реални проекти, успоредно преминавайки през обучителни материали в избраната и желана от вас професионална сфера на развитие.

Осъществената дейност е на проектен принцип. Проектите върху, които се работи са реални – приоритетни такива на партньори и клиенти на Training Academy с възможност за по-нататъшна препоръка и предложение за работа на тези от вас, които демонстрират съответните умения, отдаденост и мотивация по време на обучителния процес.

Какво се включва в програмата на Акселератора?

160 часа работа по проекти, с което гарантирате готово своето портфолио

Допълнителни, безплатни курсове, обучителни материали и лекции

Лични коучинг сесии, които да ви държат целеустремени, както и да ви подпомагат в развитието на личностни качества, които да ви послужат на работното място

Съдействие и подкрепа от професионален екип от ментори по време на целия период от обучението

Професионална препоръка от нас при демонстрирани добри резултати  и възможност за намиране на работа в партньорската мрежа на Training Academy

НИВО 2: Менторска програма | Новата група започва на 13.05.2019 год.

За хора, които искат да започнат работа като графични дизайнери.

Менторската програма към Академия за Дигитален Маркетинг на Training Academy e иновативна програма за кариерно и професионално развитие. Тя има за мисия да осигури възможност на повече талантливи и амбициозни хора да реализират себе си успешно в сферата на графичния дизайн.

Защо създадохме кариерния акселератор?

Причината, с която създадохме този проект идва от желанието ни да подсигурим на търсещите млади и проактивни хора възможност за професионална и кариерна реализация в България.

Съществува огромна пропаст между компетенциите, които хората придобиват в своето образование и изискваните умения, които бизнес света търси и очаква те да притежават.

Целта на акселератора е да създаде връзка между двете. Mост, които да предостави всички практически умения и компетенции, от които участниците имат нужда. Това са: практически опит, професионално отношение и култура на работа. Едновременно да осигури на тях успешно и сигурно по-нататъшно кариерно развитие, както и сигурни, способни професионалисти на бъдещите им работодатели.

За кого е тази програма?

Програмата на акселератора е полезна за тези от вас, които искат да придобият реален опит в сферата, в която желаят да намерят своята професионална реализация. Всеки одобрен участник има възможността да усъвършенства познанията, които притежава в посока, която да му послужи в неговата практика и бъдещо експертно развитие.

Тази програма е насочена към тези от вас, които търсят възможност да придобият действително полезни, пълноценни, практически умения за работа в професионална среда. Фокусът на изпълнение е изцяло в реализирането на действителни проекти с придобиването на така необходимия задължителен практически работен опит и професионална култура на отношение към работата, която извършвате.

Какво представлява самата програма?

Програмата дава възможност да работите върху реални проекти, успоредно преминавайки през обучителни материали в избраната и желана от вас професионална сфера на развитие.

Осъществената дейност е на проектен принцип. Проектите върху, които се работи са реални – приоритетни такива на партньори и клиенти на Training Academy с възможност за по-нататъшна препоръка и предложение за работа на тези от вас, които демонстрират съответните умения, отдаденост и мотивация по време на обучителния процес.

Какво се включва в програмата на Акселератора?

160 часа работа по проекти, с което гарантирате готово своето портфолио

Допълнителни, безплатни курсове, обучителни материали и лекции

Лични коучинг сесии, които да ви държат целеустремени, както и да ви подпомагат в развитието на личностни качества, които да ви послужат на работното място

Съдействие и подкрепа от професионален екип от ментори по време на целия период от обучението

Професионална препоръка от нас при демонстрирани добри резултати  и възможност за намиране на работа в партньорската мрежа на Training Academy

Как да се включите в Digital Marketing Accelerator?

1. Как мога да участвам в програмата?

Новата група започва на 13.05.2019 год. В акселератора може да участвате по следните начини:

 • В цялата програма, която включва Ниво 1 (Didital Fundamentals) + Ниво 2 (Менторска програма)
 • Единствено в Ниво 1 (Digital Fundamentals)
2. Мога ли да участвам единствено в менторската програма?

За да гарантираме нивото на групата в менторската програма се допускат единствено участници, преминали приемен изпит за акселератора. Този изпит може да се премине по 2 начина:

 • Участници в Ниво 1, които са преминали успешно финалния изпит;
 • Студенти, завършили други програми, но преминали успешно входния изпит за акселератора. Своя изпит може да заявите тук.
3. Как протича приемния изпит за кандидати извън Ниво 1?
 • Интервюто протича под формата на задача, която получавате – следва да изготвите и представите своето решение;
 • Интервюто е с продължителност от 3 часа, в което време участниците биват запознати програмата, задават своите въпроси, изготвят своите задачи и ги представят
 • За целта е необходимо да сте подготвени с лаптоп и да бъдете на време в офиса на TRAINING ACADEMY на бул. Витоша 19
4. Какво се случва след интервюто?
 • Одобрените от вас получават покана за индивидуална среща с наш ментор-коуч за изясняване и поставянето на личните за вас цели и план за тяхното реализиране за периода на участие в програмата на Акселератора
5. График на акселератора:

Програмата за всички участници е с продължителност 2 месеца с полудневна ангажираност от общо 20 часа на седмица, както следва:

Вариант 1:

 • Понеделник: Присъствено (от 14:00 до 18:00)
 • Вторник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Сряда: Присъствено (от 13:00 до 17:00)
 • Четвъртък: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Петък: Присъствено (от 14:00 до 18:00)

Вариант 2:

 • Понеделник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Вторник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Сряда: Дистанционно (от 13:00 до 17:00)
 • Четвъртък: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Петък: Присъствено (от 10:00 до 18:00)

Дните на присъствено участие имат за фокус работата върху проекти, над които участниците работят в екип, ще бъдат оценявани, изграждат своето портфолио и препоръка.

Дните на дистанционно участие имат за цел да дадат на участниците необходимото време, за да обърнат внимание на допълнителните обучителни материали, които имат осигурени по време на програмата.

Как да се включите в Digital Marketing Accelerator?

1. Как мога да участвам в програмата?

Новата група започва на 13.05.2019 год.

В акселератора може да участвате по следните начини:

 • В цялата програма, която включва Ниво 1 (Design Fundamentals) + Ниво 2 (Менторска програма)
 • Единствено в Ниво 1 (Design Fundamentals)
2. Мога ли да участвам единствено в менторската програма?

За да гарантираме нивото на групата в менторската програма, се допускат единствено участници, преминали приемен изпит за акселератора. Този изпит може да се премине по 2 начина:

 • Участници в Ниво 1, които са преминали успешно финалния изпит;
 • Студенти, завършили други програми, но преминали успешно входния изпит за акселератора. Своя изпит може да заявите тук.
3. Как протича приемния изпит за кандидати извън Ниво 1?
 • Интервюто протича под формата на задача, която получавате – следва да изготвите и представите своето решение;
 • Интервюто е с продължителност от 3 часа, в което време участниците биват запознати програмата, задават своите въпроси, изготвят своите задачи и ги представят
 • За целта е необходимо да сте подготвени с лаптоп и да бъдете на време в офиса на TRAINING ACADEMY на бул. Витоша 19
4. Какво се случва след интервюто?
 • Одобрените от вас получават покана за индивидуална среща с наш ментор-коуч за изясняване и поставянето на личните за вас цели и план за тяхното реализиране за периода на участие в програмата на Акселератора
5. График на акселератора:

Програмата за всички участници е с продължителност от 2 месеца с полудневна ангажираност от общо 20 часа на седмица, както следва:

Вариант 1:

 • Понеделник: Присъствено (от 14:00 до 18:00)
 • Вторник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Сряда: Присъствено (от 13:00 до 17:00)
 • Четвъртък: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Петък: Присъствено (от 14:00 до 18:00)

Вариант 2:

 • Понеделник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Вторник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Сряда: Дистанционно (от 13:00 до 17:00)
 • Четвъртък: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Петък: Присъствено (от 10:00 до 18:00)

Дните на присъствено участие имат за фокус работата върху проекти, над които участниците работят в екип, ще бъдат оценявани, изграждат своето портфолио и препоръка.

Дните на дистанционно участие имат за цел да дадат на участниците необходимото време, за да обърнат внимание на допълнителните обучителни материали, които имат осигурени по време на програмата.

Включи се в Академия за Дигитален Маркетинг сега!

НИВО 1 (Онлайн програма)

4 пълни онлайн курса

Изпит и сертификат

Помощ от лектор

НИВО 2 (Менторска Програма)
Новата група започва на 13.05.2019 год.

160 часа работа по реални проекти

Подготовка на портфолио

Личен ментор

Безплатни бонус курсове

ВКЛЮЧИ СЕ СЕГА

*Такса за участие: Ниво 1 – 390 лв. Ниво 2 – 590 лв. 
Ниво 1 + Ниво 2 – 690 лв.

Важно е да знаеш:

Твоите знания, умения и отдаденост могат за важни за твоя успех!

Нашето желание е да дадем на всеки, който има качествата, желанието и решителността да стъпи на своя кариерен път, възможността да го направи.

 

Включи се в Академия за Дигитален Маркетинг сега!

НИВО 1 (Онлайн програма)
Може да стартираш НИВО 1 веднага!

4 пълни онлайн курса

Изпит и сертификат

Помощ от лектор

НИВО 2 (Менторска Програма)
Новата група започва на 13.05.2019 год.

160 часа работа по реални проекти

Подготовка на портфолио

Личен ментор

Безплатни бонус курсове

ВКЛЮЧИ СЕ СЕГА!

*Такса за участие: Ниво 1 – 390 лв. Ниво 2 – 590 лв. 
Ниво 1 + Ниво 2 – 690 лв.

Важно е да знаеш:

Твоите знания, умения и отдаденост могат за важни за твоя успех!

Нашето желание е да дадем на всеки, който има качествата, желанието и решителността да стъпи на своя кариерен път, възможността да го направи.

 

Партньори в програмата

На всички участници в акселератора, които покажат резултати,  гарантираме интервю за работа и възможност за стаж при нащите партньори от:

Отзиви на участници

Лектори на Академията за Дигитален маркетинг

DSC06251 as Smart Object-1

Вергиния Накова

Бизнес консултант, основател на “Training Academy”, “Market Up” и на “Business Up”. Наградена за бизнес консултант за 2017 година. Вергиния Накова е маркетингов консултант, лектор по продажби и маркетинг, управител на маркетингова агенция. В момента управлява “Market Up”, иновативнта компания за дигитален маркетинг и ПР, фокусирана в B2B проекти за големи български и международни компании. Като собственик и управител на “Training Academy” Вергиния управлява всички проекти в социалните мрежи.  Под нейно ръководство екипът създаде изцяло нова програма за кариерно и професионално развитие – Кариерният Акселератор – решението на проблема с огромната пропаст между учене и започване на работа.

Александра Русева - Photo

Александра Русева

Като собственик и управител на Александра Медия ООД и Запомедия ООД Александра е управлявала над 40 проекта в социалните мрежи. Под нейно ръководство екипът на Диджилаб e създал и публикувал над 4500 поста във Facebook и Instagram и е реализирал над 350 000лв. оборот от онлайн продажби за клиенти през първото тримесечие на 2019г.

Свържи се с нас за безплатна консултация!

0876 / 49 94 14
0876 / 49 94 14
София; бул. Витоша 19; ет. 3; ап. 7
София; бул. Витоша 19; ет. 3; ап. 7
Office@trainingacademy.bg
office@trainingacademy.bg
Back To Top