skip to Main Content

Основни бизнес умения

Ще се запознаете с доказано ефективни методики, практики и инструменти, така че да построите и да управлявате успешен бизнес.

Всички обучения са предварително подготвени в най-подходящата форма за учене онлайн:

първокласен запис на видеата, множество примери, конретни наръчници, които обясняват всеки процес стъпка по стъпка, самостоятелно определяне на темпото на учене достъп на материалите по всяко време.

Бизнес умения
Бизнес комуникация
Управление на времето
Back To Top