skip to Main Content

Да надхитриш хаоса: Умението да контролираш средата си (Видео обучение)

Целта на това обучение е да ви запознае с всички фактори, които имат роля в създаването на качествени условия за работа, както и практически насоки за изграждането на когнитивно здравословна и продуктивна среда.
Виж повече
Back To Top