skip to Main Content

Създаване и управление на ефективни екипи

Всички участници получават неограничен едногодишен достъп до онлайн материалите, лекциите и видеата от курса! За други, въпроси свързани с курса, можете да се свържете с нас на тел: 0876-68-76-79 или email-office@trainingacademy.bg

Read more
Back To Top