skip to Main Content
Емоционална интелигентност (Елика)

Характеристики

Времетраене: 50 часа
Записани: 256
Категория:
Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 32 урока

Основна информация

Емоционалната интелигентост е една от основните предпоставки за изграждането на успешно и дългосрочно лидерство. В този курс ще се запознаете с характеристиките на емоционалната интелигентност и с начините и методите за развитието й. Важен елемент от обучението е справянето с напрежението и стреса, които в съвремието ни се оказват най-голямата пречка пред високите резултати и удоволетвореността от постиженията.

Какво ще научите?

За кого е този курс?

Цени и регистрация

Описание и Съдържание

В този курс сме събрали цялата информация по темата “Емоционална интелигентност”.

Съдържание

Тема
Статус
1

Тема 1: Емоционална интелигентност

2

Тема 1: Онлайн Работилница

3

Тема 1: Седмично упражнение

4

Тема 2: Физиология на емоциите и механизми на междуличностно взаимодействие

5

Тема 2: Онлайн работилница

6

Тема 2: Седмично упражнение

7

Тема 3: Стресът и стратегии за справяне

8

Тема 3: Онлайн Работилница

9

Тема 3: Седмично упражнение

10

Тема 4: Управление на стреса и емоционалната пластичност

11

Тема 4: Онлайн работилница

12

Тема 4: Седмично упражнение

13

Допълнителни материали

14

Обратна връзка

15

Финален изпит: Емоционална интелигентност

Лектор: Габриела Петрова
За лектора
Габриела Петрова е обучител, фасилитатор и артист.

Отзиви

Сподели ни

Емоционална интелигентност (Елика)

Основна информация

Емоционалната интелигентост е една от основните предпоставки за изграждането на успешно и дългосрочно лидерство. В този курс ще се запознаете с характеристиките на емоционалната интелигентност и с начините и методите за развитието й. Важен елемент от обучението е справянето с напрежението и стреса, които в съвремието ни се оказват най-голямата пречка пред високите резултати и удоволетвореността от постиженията.

Характеристики

Времетраене: 50 часа
Записани: 256
Категория:
Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 32 урока

Какво ще научите?

За кого е този курс?

Описание и Съдържание

В този курс сме събрали цялата информация по темата “Емоционална интелигентност”.

Съдържание

Тема
Статус
1

Тема 1: Емоционална интелигентност

2

Тема 1: Онлайн Работилница

3

Тема 1: Седмично упражнение

4

Тема 2: Физиология на емоциите и механизми на междуличностно взаимодействие

5

Тема 2: Онлайн работилница

6

Тема 2: Седмично упражнение

7

Тема 3: Стресът и стратегии за справяне

8

Тема 3: Онлайн Работилница

9

Тема 3: Седмично упражнение

10

Тема 4: Управление на стреса и емоционалната пластичност

11

Тема 4: Онлайн работилница

12

Тема 4: Седмично упражнение

13

Допълнителни материали

14

Обратна връзка

15

Финален изпит: Емоционална интелигентност

Лектор

Лектор: Габриела Петрова
За мен
Габриела Петрова е обучител, фасилитатор и артист.

Цени и характеристики

Back To Top