skip to Main Content
Работа в екип (Елика)

Характеристики

Времетраене: 12 часа
Записани: 256
Категория:
Оценяване: Онлайн тест
Сертификат: Да
Брой уроци: 20 урока

Основна информация

В театъра казват, че кралят се играе от царедворците. А сигурно сте чували какво прави един лидер без екип? Само се разхожда. По уменията за изграждане, управление и мотивиране на екипа може да познаете истинския лидер. Той успява да проследи груповата динамика, да “надуши” кои хора за кои задачи са подходящи, да разпредели ефективно ролите и да делегира задълженията си като дори вдъхнови за постигане на немислимото.

Как се изгражда един екип? Кои са факторите, които превръщат една събрана група от хора в екип, който постига своите цели с мотивация и вдъхновение? Са само част от въпросите, на които ще отговори този практически курс.

Програмата на курса преминава през следните основни теми:

 1. Определение за екип и екипна работа,
 2. Видове екипи
 3. Изграждане и развитие на екипа
 4. Роли в екипа
 5. Управелние на високоефективен екип
 6. Динамика на екипа

Какво ще научите?

 • Кои са работещите модели, които да ви позволят да бъдете максимално гъвкави и ползотворни в своето управление;
 • Какви са различните умения и подходи на управление, които следва да познавате и прилагате в зависимост от етапа, на който вашата фирма се намира;
 • Кои са основните принципи на изграждането на ефективен екип;
 • Кои са различните роли в екипа и как да ги управлявате;
 • През какви етапи преминава развитието на всеки екип и какво е нужно за успешното преодоляване на кризите между всеки етап;
 • Ще се научите да разпознавате груповата динамика и процесите в екипа, за да можете лесно да мотивирате членовете на екипа си.

За кого е този курс?

Цени и регистрация

Описание и Съдържание

В този курс сме събрали най-важната информация по темата “Работа в екип”.

Съдържание

Тема
Статус
1

Тема 1: Създаване и управление на ефективни екипи

2

Тема 1: Онлайн Работилница

3

Тема 1: Седмично упражнение

4

Тема 2: Управление на екипи

5

Тема 2: Онлайн Работилница

6

Тема 2: Седмично упражнение

7

Тема 3: Роли в екипа и групова динамика

8

Тема 3: Онлайн Работилница

9

Тема 3: Седмично упражнение

10

Тема 4: Роли в екипа и групова динамика - допълнителни материали

11

Тема 4: Онлайн Работилница

12

Допълнителни материали

13

Обратна връзка от курс

14

Финален изпит: Работа в екип

Лектор: Габриела Петрова
За лектора
Габриела Петрова е обучител, фасилитатор и артист.

Отзиви

Сподели ни

Работа в екип (Елика)

Основна информация

В театъра казват, че кралят се играе от царедворците. А сигурно сте чували какво прави един лидер без екип? Само се разхожда. По уменията за изграждане, управление и мотивиране на екипа може да познаете истинския лидер. Той успява да проследи груповата динамика, да “надуши” кои хора за кои задачи са подходящи, да разпредели ефективно ролите и да делегира задълженията си като дори вдъхнови за постигане на немислимото.

Как се изгражда един екип? Кои са факторите, които превръщат една събрана група от хора в екип, който постига своите цели с мотивация и вдъхновение? Са само част от въпросите, на които ще отговори този практически курс.

Програмата на курса преминава през следните основни теми:

 1. Определение за екип и екипна работа,
 2. Видове екипи
 3. Изграждане и развитие на екипа
 4. Роли в екипа
 5. Управелние на високоефективен екип
 6. Динамика на екипа

Характеристики

Времетраене: 12 часа
Записани: 256
Категория:
Оценяване: Онлайн тест
Сертификат: Да
Брой уроци: 20 урока

Какво ще научите?

 • Кои са работещите модели, които да ви позволят да бъдете максимално гъвкави и ползотворни в своето управление;
 • Какви са различните умения и подходи на управление, които следва да познавате и прилагате в зависимост от етапа, на който вашата фирма се намира;
 • Кои са основните принципи на изграждането на ефективен екип;
 • Кои са различните роли в екипа и как да ги управлявате;
 • През какви етапи преминава развитието на всеки екип и какво е нужно за успешното преодоляване на кризите между всеки етап;
 • Ще се научите да разпознавате груповата динамика и процесите в екипа, за да можете лесно да мотивирате членовете на екипа си.

За кого е този курс?

Описание и Съдържание

В този курс сме събрали най-важната информация по темата “Работа в екип”.

Съдържание

Тема
Статус
1

Тема 1: Създаване и управление на ефективни екипи

2

Тема 1: Онлайн Работилница

3

Тема 1: Седмично упражнение

4

Тема 2: Управление на екипи

5

Тема 2: Онлайн Работилница

6

Тема 2: Седмично упражнение

7

Тема 3: Роли в екипа и групова динамика

8

Тема 3: Онлайн Работилница

9

Тема 3: Седмично упражнение

10

Тема 4: Роли в екипа и групова динамика - допълнителни материали

11

Тема 4: Онлайн Работилница

12

Допълнителни материали

13

Обратна връзка от курс

14

Финален изпит: Работа в екип

Лектор

Лектор: Габриела Петрова
За мен
Габриела Петрова е обучител, фасилитатор и артист.

Цени и характеристики

Back To Top