skip to Main Content
PR и комуникационна стратегия за бизнеса (БА – Модул 3)

Характеристики

Времетраене: 10 часа
Записани: 256
Категория:

Бизнес Академия

Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 10 урока

Основна информация

Рекламата далеч не се изчерпва с пускането на кампании в социалните мрежи. За да бъдат успешни фирмите в този задача, трябва да могат да изработят и да приложат ефективно своята комуникационна бизнес стратегия.

Основен акцент в този курс е да покаже на участниците:

 1. Как да използват най-масово неразбрания и подценяван дял от маркетинга – ПР комуникацията и използването на медии за налагане на бранд;
 2. Как да осъществяват контакт с големи масови медии;
 3. Както и кои са методите и подходите, които ще осигурят, както възможност за работа с тях, така и вниманието на техните аудитории.

Теми в този курс имат за цел участниците:

 • Да получат основни знания за бизнес комуникациите и ролята им в съвременния бизнес;
 • Да се запознаят ефективните инструменти на ефективната бизнес комуникация;
 • Да се запознаят с добри практики при комуникациите с външните и вътрешните публики;
 • Да осъществяват връзка с медии;
 • Да могат да използват медиите за изграждане и налагане на бранд;
 • Да научат как да да реализират успешни ПР кампании.

Какво ще научите?

 • С какво комуникационната бизнес стратегия се отличава от всички други познати елементи на маркетинга
 • Как да създадете запомнящо се медийно присъствие
 • Как да установите връзка с популярни медийни институции
 • Какво е необходимо, за да провокират вашите идеи интерес и да бъдат отразени те в популярното медийно пространство
 • Какво е кризисен ПР и как да се се справяте успешно с кризи и проблемни ситуации.

За кого е този курс?

За професионалисти с дългогодишен опит в сферата на маркетинга и продажбите, които търсят начини да разширят своята експертиза.

Цени и регистрация

 

Дата на провеждане на курса: 4, 11, 18, 25 Април
Продължителност: 18:30 до 20:30 часа

Форма на участие:

 • Присъствени бизнес работилници + Онлайн курс (София, бул. „Витоша“ 19, ет. 3)
 • Онлайн курс (Получавате достъп веднага след регистрация)

Цена за участие:

Описание и Съдържание

Всички участници получават неограничен едногодишен достъп до онлайн материалите, лекциите и видеата от курса!

За други, въпроси свързани с курса, можете да се свържете с нас на тел: 0876-68-76-79 или email-office@trainingacademy.bg

Лектор: д-р Магдалена Иванова
За лектора
Експерт корпоративни комуникационни стратегии, ПР стратегии и връзка с медиите

Отзиви

Сподели ни

PR и комуникационна стратегия за бизнеса (БА – Модул 3)

Основна информация

Рекламата далеч не се изчерпва с пускането на кампании в социалните мрежи. За да бъдат успешни фирмите в този задача, трябва да могат да изработят и да приложат ефективно своята комуникационна бизнес стратегия.

Основен акцент в този курс е да покаже на участниците:

 1. Как да използват най-масово неразбрания и подценяван дял от маркетинга – ПР комуникацията и използването на медии за налагане на бранд;
 2. Как да осъществяват контакт с големи масови медии;
 3. Както и кои са методите и подходите, които ще осигурят, както възможност за работа с тях, така и вниманието на техните аудитории.

Теми в този курс имат за цел участниците:

 • Да получат основни знания за бизнес комуникациите и ролята им в съвременния бизнес;
 • Да се запознаят ефективните инструменти на ефективната бизнес комуникация;
 • Да се запознаят с добри практики при комуникациите с външните и вътрешните публики;
 • Да осъществяват връзка с медии;
 • Да могат да използват медиите за изграждане и налагане на бранд;
 • Да научат как да да реализират успешни ПР кампании.

Характеристики

Времетраене: 10 часа
Записани: 256
Категория:

Бизнес Академия

Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 10 урока

Какво ще научите?

 • С какво комуникационната бизнес стратегия се отличава от всички други познати елементи на маркетинга
 • Как да създадете запомнящо се медийно присъствие
 • Как да установите връзка с популярни медийни институции
 • Какво е необходимо, за да провокират вашите идеи интерес и да бъдат отразени те в популярното медийно пространство
 • Какво е кризисен ПР и как да се се справяте успешно с кризи и проблемни ситуации.

За кого е този курс?

За професионалисти с дългогодишен опит в сферата на маркетинга и продажбите, които търсят начини да разширят своята експертиза.

Описание и Съдържание

Всички участници получават неограничен едногодишен достъп до онлайн материалите, лекциите и видеата от курса!

За други, въпроси свързани с курса, можете да се свържете с нас на тел: 0876-68-76-79 или email-office@trainingacademy.bg

Лектор

Лектор: д-р Магдалена Иванова
За мен
Експерт корпоративни комуникационни стратегии, ПР стратегии и връзка с медиите

Цени и характеристики

 

Дата на провеждане на курса: 4, 11, 18, 25 Април
Продължителност: 18:30 до 20:30 часа

Форма на участие:

 • Присъствени бизнес работилници + Онлайн курс (София, бул. „Витоша“ 19, ет. 3)
 • Онлайн курс (Получавате достъп веднага след регистрация)

Цена за участие:

Back To Top