Онлайн курс “Въведение в PowerPoint”

Това е въведителен курс към Microsoft PowerPoint. Ако имате за цел не само да научите нещо полезно, но и истински да надградите вашите умения в програмата, то тогава ви препоръчваме цялостния онлайн курс “Работа с Microsoft PowerPoint”.