skip to Main Content
InDesign – основни похвати и умения

InDesign – основни похвати и умения

май 2019

Начало на курса

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Сертификат: 200 лв.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Тази програма е създадена за подготвяне на материали за предпечат. С нея се обединяват отделни елементи, обработвани на Photoshop и Illustrator. Документ с пoвече от 2-3 страници, който съдържа и векторни и растерни изображения се дооформя с лекота на InDesign.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ
Как да създадем файл и да вкараме изображение
Как да създадем текст
Как се създава фон и как се използват цветовете
Как да създадем таблица
Как да подготвим дипляна за печат
ОСНОВНИ ТЕМИ
Създаване на файл
Запознаване с основните инструменти
Вкарване на изображение
Създаване на текст
Създаване на таблица
Визуално дооформяне на документа
Подготовка за предпечат – PDF файл
Създаване на дипляна

Достъп до Обучението: По време на академията всеки участник получава свободен достъп до материалите, които съответстват на курса от дадения месец (тоест – материалите за един месец напред).

График: В началото на всяка седмица (понеделник), в рамките на месеца от курса, участниците получават задача, която съответства на примерно зададена програма от лектора, която обучаващите могат да следват, за да бъдат по-последователни и продуктивни в своето учене.

Връзка вашия лектор: По време на обучението, в създадена за целта група, курсистите ще имат възможността да задават предварително своите въпроси по материала от примерно изготвената програма – всеки петък, на живо-онлайн, лекторът ще отговаря всички предварително зададени въпроси в рамките на 90 минути.

Изпит и задачи: В края на всяка седмица (неделя), курсистите следва да са предали своята седмична задача. Важно е да знаете, че изпълнението на всички седмични задачи ви носи половината от необходимите ви точки, за да получите своя сертификат за успешно завършване на всеки един курс. Другата половина от точките за сертификат са от изпита, който следва в края на всеки курс.

Диплома: Всеки участник успешно взел сертификати от всички курсове получава и диплома за успешното си завършване на Академията за Графичен Дизайн.

19466699_10209602937849546_2399549723616000129_o

Николета Ковачева
Дизайнер и преподавател в Training Academy

Информация
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Тази програма е създадена за подготвяне на материали за предпечат. С нея се обединяват отделни елементи, обработвани на Photoshop и Illustrator. Документ с пoвече от 2-3 страници, който съдържа и векторни и растерни изображения се дооформя с лекота на InDesign.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ
Как да създадем файл и да вкараме изображение
Как да създадем текст
Как се създава фон и как се използват цветовете
Как да създадем таблица
Как да подготвим дипляна за печат
ОСНОВНИ ТЕМИ
Създаване на файл
Запознаване с основните инструменти
Вкарване на изображение
Създаване на текст
Създаване на таблица
Визуално дооформяне на документа
Подготовка за предпечат – PDF файл
Създаване на дипляна
График

Достъп до Обучението: По време на академията всеки участник получава свободен достъп до материалите, които съответстват на курса от дадения месец (тоест – материалите за един месец напред).

График: В началото на всяка седмица (понеделник), в рамките на месеца от курса, участниците получават задача, която съответства на примерно зададена програма от лектора, която обучаващите могат да следват, за да бъдат по-последователни и продуктивни в своето учене.

Връзка вашия лектор: По време на обучението, в създадена за целта група, курсистите ще имат възможността да задават предварително своите въпроси по материала от примерно изготвената програма – всеки петък, на живо-онлайн, лекторът ще отговаря всички предварително зададени въпроси в рамките на 90 минути.

Изпит и задачи: В края на всяка седмица (неделя), курсистите следва да са предали своята седмична задача. Важно е да знаете, че изпълнението на всички седмични задачи ви носи половината от необходимите ви точки, за да получите своя сертификат за успешно завършване на всеки един курс. Другата половина от точките за сертификат са от изпита, който следва в края на всеки курс.

Диплома: Всеки участник успешно взел сертификати от всички курсове получава и диплома за успешното си завършване на Академията за Графичен Дизайн.

Лектори
19466699_10209602937849546_2399549723616000129_o

Николета Ковачева
Дизайнер и преподавател в Training Academy

Регистрация
ОТЗИВИ НА СТУДЕНТИ

Съдържание

Тема Статус
1

Създаване на файл Активен след: май 2, 2019 10:00 am

2

Запознаване с основните инструменти Активен след: май 6, 2019 10:00 am

3

Вкарване на изображение Активен след: май 9, 2019 10:00 am

4

Създаване на текст Активен след: май 13, 2019 10:00 am

5

Създаване на таблица Активен след: май 16, 2019 10:00 am

6

Визуално дооформяне на документа Активен след: май 20, 2019 10:00 am

7

Подготовка за предпечат – PDF файл Активен след: май 23, 2019 10:00 am

8

Създаване на дипляна Copy Активен след: май 27, 2019 10:00 am

Back To Top