Бизнес модел "Canvas"

Този курс е част от “Академията за Бизнес и предприемачество”. Виж повече и се включи тук.

Бизнес модел “Canvas”

Бизнес моделът на един бизнес най-просто казано е начинът, по който даден бизнес функционира – какви са източниците му на приходи; какви са разходите; кои са клиентските му сегменти; каква е стойността, която дава на своите клиенти и т.н.

Бизнес моделът е начинът, по който всяка организация създава, разпространява и получава, стойност, в икономически, социален и културен контекст.

Ще ви запознаем с един инструмент, който се нарича Business Model Canvas. Този модел представя 9-те основни елемента на един бизнес модел + важните въпроси, на които трябва да си отговорите, за да определите особеностите на тези елементи. Не само, че ги представя, ами в нея можете да ги попълните спрямо характеристиките на вашия бизнес.

9-те блока на Business Model Canvas

За да бъдем още по-конкретни и полезни ви даваме обяснение на 9-те компонента на един бизнес модел, обвързани с ключовите въпроси, които трябва да си зададете:

1. Клиентски сегменти (Customer Segments)

 • За кой създаваме стойност?
 • Кои са най-важните ни клиенти?

2. Стойност, която бизнесът предлага (Value Proposition)

 • Каква стойност предлагаме на своите клиенти?
 • Кои са проблемите на нашите клиенти, които решаваме?
 • Какви пакети от продукти или услуги предлагаме на всеки клиентски сегмент?
 • Кои клиентски нужди посрещаме?

3. Взаимоотношения с клиентите (Customer Relationships)

 • Какви взаимоотношения очакват нашите клиенти?
 • Кои взаимоотношения вече сме установили?
 • Как се интегрират с останалите части на нашия бизнес модел?
 • Как обслужваме клиентите?

4. Канали (Channels)

 • През кои канали искаме да достигнем до нашите клиентски сегменти?
 • Как достигаме до тях в момента?
 • Кои канали са най-ефективни, за своята цена?

5. Ключови ресурси (Key Resources)
Кои са ключовите ресурси/средства, от които имаме нужда за да: създаваме уникалната стойност, която предлагаме; изградим нашите дистрибуционни канали: имаме източници на приходи?

6. Ключови дейности (Key Activities)

Кои са ключовите дейности, които трябва да се извършват за да: създадем уникалната стойност, която предлагаме; изградим нашите канали на разпространение; имаме източници на приходи?

7. Ключови партньори (Key Partners)

 • Кои са нашите ключови партньори?
 • Кои са ключовите ни доставчици?
 • Кои ресурси, получаваме от партньори?
 • Кои са главните дейности, които нашите партньори извършват?

8. Структура на разходите (Cost Structure)

 • Кои са най-големите разходи в целия ни бизнес модел?
 • Кои „Ключови ресурси“ са най-скъпи?
 • Кои „Ключови дейности“ са най-скъпи?

9. Източници на приходи (Revenue Streams)

 • Кои са начините, по които ние получаваме приходи?
 • За каква стойност наистина нашите клиенти са готови за платят?
 • Колко плащат за подобни продукти/услуги в момента?
 • Как плащат в момента?
 • Как биха предпочели да плащат?

 

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.