skip to Main Content
Как да се превърнем от мениджър във вдъхновяващ лидер (Елика)

Как да се превърнем от мениджър във вдъхновяващ лидер (Елика)

Съдържание

Тема Статус
1

Тема 1: Мениджърът - лидер

2

Тема 1: Онлайн работилница

3

Тема 1: Седмично упражнение

4

Тема 2: Лидерство чрез автентичност

5

Тема 2: Онлайн Работилница

6

Тема 2: Седмично упражнение

7

Тема 2: Допълнителни материали

8

Тема 3: Асертивност и влияние

9

Тема 3: Онлайн работилница

10

Тема 3: Седмично упражнение

11

Тема 3: Допълнителни материали

12

Тема 4: Стилове лидерство

13

Тема 4: Онлайн работилница

14

Тема 4: Седмично упражнение

15

Финален изпит: Как да се превърнем от мениджър във вдъхновяващ лидер

Back To Top