skip to Main Content
Photoshop – основни похвати и умения

Характеристики

Времетраене: 5 часа
Записани: 256
Категория:
Графичен дизайн
Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 14

Основна информация

Създайте интерес на следващо ниво към вашите продукти и услуги, като се научите да създавате пълноценни кампании за генериране на лийдове. В този курс, воден от Вергиния Накова, имате възможността в дълбочина да се запознаете с всичко необходимо за генерирането на клиентски контакти (лийдове) посредством методи и инструменти от сферата на инбаунд и аутбаунд маркетинг. Вергиния ще ви запознае с това как да създавате и приведете в действие вашата продажбена стратегия, как по пълноценен начин да свързвате и преминавате между отделните звена по продажбената ви фуния, както и всичко необходимо, което следва да знаете, когато тествате, измервате и актуализирате ефективността на вашата продажбена програма. Бъдете готови да научите как да по-качествено да идентифицирате вашите потенциални клиенти, как да рафинирате продажбените си фунии, както и цялостно да подобрите подхода и уменията ви по отношение на маркетинга

Какво ще научите?

Как да идентифициране на етапите в продажбените фунии
Да дефинирате на ключови цели и метрики
Необходимите принципи при избор на продажбен подход
Как да сформирате план и екип за изпълнение на лийд стратегии
Умения свързани със съгласуването на всички заинтересовани страни в процеса
Как да изберете правилната за вас технология за генериране на лийдове
Да създаване на атрактивно съдържание
Да генериране на лийдове посредством блогове и социални медии

За кого е този курс?

Идентифициране на лийдове и дефиниране на продажбена фуния
Развиване на стратегия за генериране на лийдове
Развиване на стратегия за генериране на лийдове
Таргетиране и прецезиране на вашия подход посредством аутбаунд маркетинг
Тест и измерване успеваемостта на вашите програми за генериране на лийдове

Цени и регистрация


Онлайндостъп
99 лева
 • Идеален за хора с ограничено време

Сертификатслед успешно преминати изпити
199 лева
 • Perfect for start-ups or
  small companies.

Присъственоup to 6 uesrs
499 лева
 • Perfect for Large companies
  and Organizations.

Описание и Съдържание

Adobe Photoshop is the premiere image manipulation tool for print design, Web design, and photography. It’s a must-know if you’re planning to work with photos or design projects at any level. You’ll learn to choose and use the best techniques for common Photoshop jobs including selecting and isolating objects, creating image composites, masking and vignetting images, setting typography, and improving images with retouching and effects.

Съдържание

Тема Статус
1

Запознаване с Photoshop и създаване на работен документ

2

Запознаване с интерфейса на програмата и основните инструменти и панели Активен след: март 4, 2019 10:00 am

3

Създаване на форми и обекти Активен след: март 7, 2019 10:00 am

4

Запълване на обекти – цвят, текстура Активен след: март 18, 2019 10:00 am

5

Създаване на текст Активен след: март 11, 2019 10:00 am

6

Работа със снимки Активен след: март 21, 2019 10:00 am

7

Създаване на филтри и ефекти Активен след: март 25, 2019 10:00 am

8

Изработка на банер Активен след: март 28, 2019 10:00 am

Лектор: Николета Ковачева
За лектора
Фейсбук и маркетинг експерт с повече от 8 години опит в областа

Отзиви

Сподели ни

Основна информация

Създайте интерес на следващо ниво към вашите продукти и услуги, като се научите да създавате пълноценни кампании за генериране на лийдове. В този курс, воден от Вергиния Накова, имате възможността в дълбочина да се запознаете с всичко необходимо за генерирането на клиентски контакти (лийдове) посредством методи и инструменти от сферата на инбаунд и аутбаунд маркетинг. Вергиния ще ви запознае с това как да създавате и приведете в действие вашата продажбена стратегия, как по пълноценен начин да свързвате и преминавате между отделните звена по продажбената ви фуния, както и всичко необходимо, което следва да знаете, когато тествате, измервате и актуализирате ефективността на вашата продажбена програма. Бъдете готови да научите как да по-качествено да идентифицирате вашите потенциални клиенти, как да рафинирате продажбените си фунии, както и цялостно да подобрите подхода и уменията ви по отношение на маркетинга

Photoshop – основни похвати и умения

Характеристики

Времетраене: 5 часа
Записани: 256
Категория:
Графичен дизайн
Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 14

Какво ще научите?

Как да идентифициране на етапите в продажбените фунии
Да дефинирате на ключови цели и метрики
Необходимите принципи при избор на продажбен подход
Как да сформирате план и екип за изпълнение на лийд стратегии
Умения свързани със съгласуването на всички заинтересовани страни в процеса
Как да изберете правилната за вас технология за генериране на лийдове
Да създаване на атрактивно съдържание
Да генериране на лийдове посредством блогове и социални медии

За кого е този курс?

Идентифициране на лийдове и дефиниране на продажбена фуния
Развиване на стратегия за генериране на лийдове
Развиване на стратегия за генериране на лийдове
Таргетиране и прецезиране на вашия подход посредством аутбаунд маркетинг
Тест и измерване успеваемостта на вашите програми за генериране на лийдове

Описание и Съдържание

Adobe Photoshop is the premiere image manipulation tool for print design, Web design, and photography. It’s a must-know if you’re planning to work with photos or design projects at any level. You’ll learn to choose and use the best techniques for common Photoshop jobs including selecting and isolating objects, creating image composites, masking and vignetting images, setting typography, and improving images with retouching and effects.

Съдържание

Тема Статус
1

Запознаване с Photoshop и създаване на работен документ

2

Запознаване с интерфейса на програмата и основните инструменти и панели Активен след: март 4, 2019 10:00 am

3

Създаване на форми и обекти Активен след: март 7, 2019 10:00 am

4

Запълване на обекти – цвят, текстура Активен след: март 18, 2019 10:00 am

5

Създаване на текст Активен след: март 11, 2019 10:00 am

6

Работа със снимки Активен след: март 21, 2019 10:00 am

7

Създаване на филтри и ефекти Активен след: март 25, 2019 10:00 am

8

Изработка на банер Активен след: март 28, 2019 10:00 am

Лектор

Лектор: Николета Ковачева
За мен
Фейсбук и маркетинг експерт с повече от 8 години опит в областа

Цени и характеристики


Онлайндостъп
99 лева
 • Идеален за хора с ограничено време

Сертификатслед успешно преминати изпити
199 лева
 • Perfect for start-ups or
  small companies.

Присъственоup to 6 uesrs
499 лева
 • Perfect for Large companies
  and Organizations.
Back To Top