skip to Main Content
Sales Advanced

Sales Advanced

Съдържание

Тема Статус
1

Маркетинг и умствено позициониране

2

Стъпки при изграждане на продажбен процес

3

Изграждане на лична ефективна търговска презентация/скрипт

4

Блокиране на възраженията

5

Техники за водене на успешни преговори

6

Личен стил на продажби

Вашият коментар

Back To Top