skip to Main Content
Sales Experts

Sales Experts

Съдържание

Тема Статус
1

Ефективни практики за блокиране на възраженията

2

Правилните стъпки при изграждане на продажбен процес

3

Изграждане нa успешен скрипт според типа клиент

4

Трите лица на идеалния клиент

5

Комуникация с клиента и личен стил на продажби

6

Преговори на световно ниво

7

Как да преговаряме успешно презентирайки продукта си по най-добрия начин

8

Изграждане на ефективен търговски скрипт

9

Ролята на клиента в осъществяването на продажбения процес

Вашият коментар

Back To Top