skip to Main Content
Sales Practitioner

Sales Practitioner

Съдържание

Тема Статус
1

Въведение в продажбите

2

Как да продаваме повече за по-кратко време

3

Как да обновим концепцията си за продажби

4

Как да изградим силно продажбено присъствие

5

Как да скъсим разстоянието между нас и клиентите

6

Тайната на ефективните продажбени разговори

7

Как да изградим търговска култура

8

Въведение в каналите за продажби

9

В ума на клиента

10

Как да спечелим доверието на клиента

11

Как да победим „студените обаждания“

12

Как да изградим въздействаща презентация

13

Презентационни умения

14

Как да продаваме на клиенти с проявен интерес

15

Превърнете възраженията в причини за покупка

16

Стратегии за ценообразуване

17

Изграждане на успешен търговски екип

18

Как да продаваме технологични продукти

19

Продавайте стойност, а не цена

Back To Top