skip to Main Content

Безплатен демо тренинг “Как да развиваме и обучаваме своя екип, за да достигнем максималния потенциал на всеки”

Дата: 16.10.2018 (вторник) | Продължителност: 10:00 – 12:00 часа

Какъв ще е фокусът на бизнес работилницата?

Две са основните качества, които правят един бизнес наистина успешен днес:

  1. Умението за придобиване на нови знания и експертиза от иновативен и сложен порядък;
  2. Способността да предлагаш надеждни и професионално издържани решения с изключителна скорост.

 

Дори да имате иновативен бизнес или идея, ако искате те да бъдат устойчиви и съществуващи след утрешния ден, то ваша отговорност е да създадете работна култура, която константно да оценява и подкрепя развитието и професионалните умения на всеки отделен член от вашия екип.

Гъвкавостта и развитието на един бизнес не са качества, които идват от самосебе си, а следствие от целенасоченото развитие и обогатяване, както на вашите лични компетенции, така и на всички други хора, с които работите.

Това обучение е за изпълнители, мениджъри и бизнеси, които имат поглед и отношение към своето бъдещо развитие; искат да запазят и разширят конкурентните си предимства, култивирайки способностите и таланта на всеки член от своя екип.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с различни инструменти, с чиято помощ да анализират и преценят кои са най-подходящите и ползотворни начини за обучение и развитие на хората в тяхната фирма.

Ще разгледаме и сравним често споменавани днес методи, като менторство, коучинг, групови уъркшоп и коучинг сесии – до колко всички те могат в действителност да бъдат ценни в една организация, какви са особеностите и разликите между тях и какво е необходимо да знаем преди да пристъпим и изберем подходящата за нас и нашите хора форма на обучение.

Водещи на бизнес работилницата:

Васил Симеонов е тренер и обучител с вече над 7 години опит в сферата на преподаването, развитието на лични умения и тренинги свързани с когнитивните и умствени способности.

Създател е на 4 цялостни програми за лична ефективност и съавтор на още 5 тренинга свързани
с развиването и употребата на резервните капацитети на мозъка, себеизразяването и креативността.

Успоредно с това се занимавасъс създаване и игровизиране на индивидуални програми за подобряване на личната ефективност и качеството на употреба на когнитивните.

Методите, които следва са базирани на уменията, които придобива в образованието си на културолог, различни социологични, антропологични и психологични дисциплини, както и науки свързани с достъпа и употребата на резервните умствени възможности – сугестопедия и резервология.

Габриела Петрова е обучител, фасилитатор и артист. Важен фокус на работата й е разгръщането на креативния потенциал, способността за себеизразяване и проявяване на лидерски умения в контекста на груповата динамика.

Обученията, които провежда, следват принципи на ученето чрез преживяване и фасилитирането на творчески процеси. Основно работи по метода на сетивния лабиринт – театър като го обогатява и развива с техники и методи от други артистични и хуманитарни дисциплини.

Основател и CEO на “Inner Theater Company“, както и съ-основател и председател на неформално сдружение на артисти “Panopticum/Паноптикум” .

Габриела е преминала серия от  обучения по сетивен лабиринт – театър при създателите на метода Енрике Варгас (Колумбия/Испания) и Юън Бриок (Уелс.  Част от формирането й като артист и фасилитатор включва дългогодишен опит с театър, танцова терапия, импровизация, композиция и творческо писане.  Формалното и образование е по специалностите комуникации и културология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Място на провеждане:

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 19, ет. 3, ап. 7

Телефон: +359/876-68-76-79

Регистрация :

Участието е безплатно и изисква регистрация.

Дата

окт. 16 2018

Време на провеждане

10:00 am - 12:00 pm

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Training Academy
гр. София, бул. "Витоша" №19

ОРГАНИЗАТОР

Training Academy
Тел.:
+359/876-499-414
Имейл
office@trainingacademy.bg
QR Code
Back To Top