skip to Main Content

Master Leadership: Обучение за обучители

Дата: 13.12.2018 (четвъртък) | Продължителност: 10:00 – 17:00 часа

Модул 6 от Master Leadership Academy
Метод: Практическа работилница
Брой участници: 12

Официален сертификат: Да
Допълнителна коучинг сесия: Да
Допълнителен онлайн курс: Да

Какъв ще е фокусът на бизнес работилницата?

Обучението вътре в организацията и екипа е един от основните фактори за успешното въвеждане на нови хора и за повишаването на квалификацията на всеки един член на екип. Също така е и най-добрият начин да се изградят нови лидери, което ще помогне на бизнеса в неговото плавно и ефективно разрастване.

Независимо от позицията във вашата компания, умението да предавате своите знания и умения може да ви помогне да създадете успешен и мотивиран екип. Тази бизнес работилница също така е подходяща и за обучители, които са тясно специализирани в тази дейност.

Нейн фокус ще бъдат получаване на знания и развитие на умения за планиране, ефективно провеждане и оценяване на ефекта от проведените обучения на служители.
Както и систематизирането и надграждане на вече съществуващите знания, умения и компетенции, свързани с обучението на служителите.

В края на обучението да могат да бъдат приложени най-добрите практики в конкретната бизнес среда.

Програма:

1. Методи при обучението на възрастни и стилове на учене /тренинг,
менторство, коучинг/;
2. Оценка на потребностите от обучение;
3. Стилове на учене;
4. Модел на учене по системата 4МАТ;
5. Планиране на обучението;
6. Презентативни умения на обучаващия/ вербални и невербални техники, език на тялото/;
7. Прилагане на креативни методи за обучение;
8. Оценка на резултатите и проследяване ефекта от обучението.

Водещи на бизнес работилницата:

Васил Симеонов е тренер и обучител с вече над 7 години опит в сферата на преподаването, развитието на лични умения и тренинги свързани с когнитивните и умствени способности.

Създател е на 4 цялостни програми за лична ефективност и съавтор на още 5 тренинга свързани
с развиването и употребата на резервните капацитети на мозъка, себеизразяването и креативността.

Успоредно с това се занимавасъс създаване и игровизиране на индивидуални програми за подобряване на личната ефективност и качеството на употреба на когнитивните.

Методите, които следва са базирани на уменията, които придобива в образованието си на културолог, различни социологични, антропологични и психологични дисциплини, както и науки свързани с достъпа и употребата на резервните умствени възможности – сугестопедия и резервология.

Габриела Петрова е обучител, фасилитатор и артист. Важен фокус на работата й е разгръщането на креативния потенциал, способността за себеизразяване и проявяване на лидерски умения в контекста на груповата динамика.

Обученията, които провежда, следват принципи на ученето чрез преживяване и фасилитирането на творчески процеси. Основно работи по метода на сетивния лабиринт – театър като го обогатява и развива с техники и методи от други артистични и хуманитарни дисциплини.

Основател и CEO на “Inner Theater Company“, както и съ-основател и председател на неформално сдружение на артисти “Panopticum/Паноптикум” .

Габриела е преминала серия от  обучения по сетивен лабиринт – театър при създателите на метода Енрике Варгас (Колумбия/Испания) и Юън Бриок (Уелс.  Част от формирането й като артист и фасилитатор включва дългогодишен опит с театър, танцова терапия, импровизация, композиция и творческо писане.  Формалното и образование е по специалностите комуникации и културология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Отзиви на участници от предишни обучения:

“Много полезни неща чух. Затвърдиха се верни принципи, които съм прилагала. Благодаря!” Десислава Генова, Telenor

“Беше приятно и полезно” Ралица Тошкова, търговски директор НетИнфо

“Много е полезно, научават се полезни техники и е стимулиращо” Благой Овчаров, КАД Пойнт ЕООД

“Искрени благодарности. Перфектно организирано. С отлични впечатления от всички. Положително заредена съм на 1000 %. Благодаря” Гинка Тодорова, Тодорова финансиз енд акаунтинг ЕООД

“Възхитително, ясно и целенасочено. Пак ще дойда! Поздравления.” Веселина Спасова, СиБанк

Регистрация и такса за участие:

Място на провеждане:

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 19, ет. 3, ап. 7

Телефон: +359/876-68-76-79

Дата

дек. 13 2018

Време на провеждане

10:00 am - 5:00 pm

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Training Academy
гр. София, бул. "Витоша" №19
КАТЕГОРИИ
QR Code
Back To Top