skip to Main Content

Основи на Графичния дизайн

Такса за участие: Онлайн 100 лв. | Промоционална цена  50 лв. *Възползвайте се от промоционалната…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Продажби и комуникация с клиенти

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Инструменти за ефективни кампании (Lead Generation)

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Ефективна реклама

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Ефективност за мениджъри

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Изграждане и управление на процеси

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Елементи на успешния маркетингов план

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Маркетинг фундаменти

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Седемте роли на мениджъра

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Ефективни екипи

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Комуникация за лидери

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Автентично лидерство

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Построяване на продажбено послание

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Стартиране на бизнес

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Изграждане на бизнес план

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Бизнес стратегии и модели

Такса за участие: Онлайн 150 лв. | Присъствено: 200 лв. *Последни 7 места за обучението!

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Търгуване с криптовалути – практически курс за начинаещи

 Уроци:    6  Тестове:    0  Продължителност:    3 седмици  Език на курса:    Български

ВИЖ ПОВЕЧЕ
Back To Top