Обучения по комуникация, емоционална интелигентност и работа в екип

vivacasino

Фирмено обучение с екипа на Viva Casino (3-модулна програма за всички служители)

hraninvest

Фирмено обучение с екипа на Хранинвест гр. Стара Загора (двудневна програма за търговския отдел)

Програма на обучението

 1. Ще разберете силата на емоционалната интелигентност и ще научите как да  контролирате и управлявате  своите емоциите;
 2. Ще разберете каква е разликата между говорене, комуникация, влияние, въздействие, манипулация и ще можете да контролирате ефекта от своите послания;
 3. Ще разберете кои са 10-те магически думи в комуникацията и защо успелите хора ги използват в 30% от своето време;
 4. Ще разберете кои са основните типове личности и какво обичат да говорят и чуват;

 

Първа част: Емоционална интелигентност

В тази част се запознаваме с различните видове емоции и защо да познаваме скалата на емоциите е от съществена важност за взаимоотношенията ни с хората, както в професионален така и в личен план. Разиграват се различните видове емоции и как ние да ги контролираме и да разпознаваме, кога някой отсреща се опитва да ни измами.

Включени теми:

 • същност на емоционалната интелигентност
  видове емоции;
 • скалата на емоциите и защо е толкова важна тя;
 • разпознаване на различните видове емоция;
 • общи правила.

 

Втора част: Комуникация в екипа

Комуникацията в екипа и между различните звена във всяка компания е от ключово значение. В тази част разглеждаме основните положения и предоставяме техники за по-ефективна комуникация и по-добро разбиране, както между отделните личности така и между различните звена.

Включени теми:

 • принципи на ефективното общуване;
 • изграждане на разбирателство;
 • справяне с кофликтни ситуации;
 • умения за задаване на въпроси и слушане;
 • даване на обратна връзка.

 

Трета част: Работа в екип

Добрата съвместна работа е от особено голяма важност за продуктивността на един екип. В тази част представяме основните начини за сплотяване на един екип, организирането му и поддържането на добрата комуникация и взаимоотношения в него.

Включени теми:

 • принципи и динамика на екипната работа;
 • поддържане на висока екипност;
 • техники за оптимизиране работата в екипа;
 • самоосъвършенстването като основен начин за подобряване на екипа;
 • мотивация и самомотивация.

 

Четвърта част: Справяне с конфликтни ситуации

Много често начинът, по който човек реагира след изказан негативен коментар от страна на колега, определя как този служител ще работи и комуникира с хора от екипа.

Ще научите как да използвате различни техники и подходи за изясняване на конфликтите и неясноти, както вътре в работния екип, така и в личен план.

Включени теми:

 • какъв речников запас и език на тялото се използват след чуто възражение или коментар с цел подобряване на ситуацията;
 • какъв подход се възприема след емоционално възражение;
 • кое поведение казва “Аз съм ти приятел.”;
 • на кои елементи от общуването трябва да бъде наблегнато, за да се осигури добронамереност от страна на колегите и да се запази добър тон;
 • как да се справим с проблемни ситуации.

Програмата е стандартен тип, който вече сме изготвяли за други екипи.
Екипът ни от експерти може да състави програма за тренинг специализирана според желанията на вас и екипа ви.

Training Academy

При нас ще откриете вдъхновяващи бизнес и корпоративни тренинги, коучинг и личностно консултиране.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:
Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 19, ет. 3, ап. 7
Телефон: +(02) 852 57 07
Работно време: Понеделник – Петък от 9.30 до 17.30 часа
Email: office@trainingacademy.bg

Карта