Обучения за екипи, екипни тренинги и програми за развитие на служителите

usps_business_landing_635x358

Тренингите ни по продажби предоставят ценни съвети и утвърдени тактики за привличане и задържане на клиентите. Предлагат работещи модели както за директни, така и за задочни продажби, които лесно се прилагат към всеки бизнес.


Теми на обучения по продажби: Продажбени умения, основи на потребителско поведение, водене на презентации и преговори, умения за комуникация.

Добрата комуникация с клиенти и изграждането на добри взаимоотношения между двете страни са базови за високи нива на продажби.

В този тренинг са включени най-важните компоненти на ефективното общуване с клиенти:

 • ефективни умения за комуникация (лично и по телефона)
 • изграждане на разбирателство
 • извличане на нужни факти
 • обсъждане на проблеми и решения за тях
 • предприемане на действия

ЗА КОЙ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО

За всеки, често контактуващ с клиенти.


КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на този тренинг участниците ще могат да:

 1. опишат адекватното отношение към клиенти при първи контакт;
 2. изграждат разбирателство с клиентите;
 3. използват техники за задаване на точни въпроси и вслушване в точните думи, за да се сдобият с нужните им факти;
 4. дискутират евентуални решения за проблемите на клиентите (практически опит от тренинга);
 5. използват общоприети принципи за предприемане на действия и завършване на продажба.

Обслужването на клиенти е един от най-важните аспекти във всеки бизнес. Цялостното разбиране на нуждите на клиента и предлагането на съответния продукт или услуга стоят в основата на добрите отношения между двете страни. В този тренинг ще имате възможност да усвоите похвати за общуване с клиенти по телефона като адекватно реагиране на техните потребности и работа с трудни ситуации.


ЗА КОЙ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО
За всеки, работещ в call-център или занимаващ се с клиентски обаждания.


КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на това обучение участниците ще могат да:

 1. определяне на клиентските разбирания и как те влияят на взаимоотношенията между двете страни;
 2. следват система от ходове за яснота и точност в телефонен разговор;
 3. осъществят и поддържат разбирателство с клиентите;
 4. демонстрират активно слушане на клиентите;
 5. използват типови въпроси за определяне нуждите на клиентите;
 6. преструктурира негативните послания в позитивни;
 7. анализират и адаптират поведението си спрямо клиентите;
 8. обясняват защо възникват оплаквания и използват методи за справяне с тях.

Грижата за клиенти е определяща за развитието на силен и стабилен бизнес. Добрите отношения с тях са решаващи за оцеляването на всеки бизнес в съвременното високо ниво на конкурентност.

В този курс ще се запознаете с основните подходи към клиентите, чрез които ще предразположите клиентите си отново да Ви потърсят, както и да доведат нови.


ЗА КОЙ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО
За всеки, работещ пряко с клиенти.


КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на курса участниците ще могат да:

 1. обяснят значимостта на грижата за клиенти и за двете страни;
 2. определят как са възприемани от своите клиенти и да изградят план за подобрение;
 3. разбират и прилагат “малките неща”, които влияят на клиента
  виждат пропуските в своите услуги и да ги променят към положително;
 4. изградят собствен набор от принципи, които да следват с всичките си клиенти

Добрите отношения с клиентите са приоритетни за всеки бизнес, целящ развитие и успех. В този тренинг ще може да се запознаете с конкретни идеи и методика за оптимизиране на отношенията с клиенти, както и със схема за изграждане на собствен набор от принципи и нстандарти за личната Ви работа с клиенти.


ЗА КОЙ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО
За всеки, комуникиращ с клиенти ежедневно.


КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на този тренинг участниците ще могат:

 1. разграничават ясно полезните и вредните практики в облужването на клиенти;
 2. обяснят важната роля на фокусирането върху клиентите с цел успешен бизнес;
 3. поправят неточности в работата с клиенти и развиват методи за осъществяване на максимално добри условия за тях;
 4. използват ефективни техники за справяне с трудности с клиенти;
 5. използват техники за предотвратяване на разногласия с клиенти

С многото сходни продукти, услуги и цени на пазара това, с което можем да се различаваме от конкуренцията, е качеството на обслужване. Затова е нужно да изградим собствен стил и репутация, които ще накарат клиентите да се върнат отново.

В този тренинт ще можете да научите как да извличате полезното от опита, който вече имате, за да разберете как да узнаете очакванията на клиентите преди да ги съпоставите с принципите на Вашата организация. По този начин ще можете да премислите обслужването, което предлагате, и начините, по които можете да го подобрите.


ЗА КОЙ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО
За служители, извършващи пряк контакт с клиенти, и лидери, търсещи оптимизиране на процесите, доставящи продукти до крайния потребител.


КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на този тренинг участниците ще могат да:

 1. различвават ключовите очаквания на клиентите си, на базата на опита, който вече имат;
 2. свързват клиентските очаквания с принципите на организацията, с която работят;
 3. виждат възможности за действия, които могат да предприемат сами, за да осигурят нивото на обслужване, което предлагат;
 4. намират възможни дейности, които организацията може да предприеме, за да подобри обслужването си.

Aз съм на разположение за всякакви въпроси, съвети и предложения, така, че ти да получиш максимума от всички 120 курса, които може да вземете за своя екип.


Десислава Георгиева
Акаунт Мениджър, Training Academy
e-mail: desislava.georgieva@trainingacademy.bg
телефон: 0876 68 76 79