skip to Main Content

Цялостни обучителни програми
за лидерство, комуникация,
продажби и ефективни екипи

Свали портфолио за фирмени обучения

Цялостни обучителни програми
за лидерство, комуникация,
продажби и ефективни екипи

Свали портфолио за фирмени обучения
Защо фирмено обучение на вашия екип от Training Academy?
УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ
УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРЕЖИВЯВАНЕ

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и осъзнаване.

С ФОКУС КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ
С ФОКУС КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ

Обученията се основават на най-успешните бизнес практики и най-точните психологични подходи.

УНИКАЛЕН ТРЕНИНГ ПОДХОД
УНИКАЛЕН ТРЕНИНГ ПОДХОД

Помагаме на всеки един участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Фирмени обучения

Опитните коучове могат да приспособят подходите “в движение” и да отговорят на конкретни въпроси веднага, като по този начин обучението е много по-ефективно, защото се следва темпото на групата и техните нужди. Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални казуси са само една малка част от многото предимства.

Фирмени обучения

Опитните коучове могат да приспособят подходите “в движение” и да отговорят на конкретни въпроси веднага, като по този начин обучението е много по-ефективно, защото се следва темпото на групата и техните нужди. Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални казуси са само една малка част от многото предимства.

Цялостна програма за обучение

Това е цялостна програма за развитие, съобразена изцяло с нуждите на вашия бизнес. Вие ще получите обучения и план за развитие, изцяло съобразен с вашия график. Всички материали са персонализирани така, че да отговарят на спецификата на вашите фирма, хора и процеси, което гарантира добрия краен резултат и оптимална възвращаемост на инвестициите.

Цялостна програма за обучение

Това е цялостна програма за развитие, съобразена изцяло с нуждите на вашия бизнес. Вие ще получите обучения и план за развитие, изцяло съобразен с вашия график. Всички материали са персонализирани така, че да отговарят на спецификата на вашите фирма, хора и процеси, което гарантира добрия краен резултат и оптимална възвращаемост на инвестициите.

Employer branding

В момента пазарът на труда е движен от кандидатите, а не от работодателите и тъй като те са предимно пасивни в своето търсене, компаниите с имидж на добър работодател имат сериозни конкурентни предимства. Ние разработихме пет стъпкова програма за изграждане на силна работодателна марка (Employer branding), която да гарантира привличането на качествени и талантливи кадри.

Employer branding

В момента пазарът на труда е движен от кандидатите, а не от работодателите и тъй като те са предимно пасивни в своето търсене, компаниите с имидж на добър работодател имат сериозни конкурентни предимства. Ние разработихме пет стъпкова програма за изграждане на силна работодателна марка (Employer branding), която да гарантира привличането на качествени и талантливи кадри.

Креативен тийм билдинг

Високоефективните екипи създават стойност за бизнеса! Инвестирайки в своите екипи, вие инвестирате в бъдещето на вашата компания. Създаването на конкурентна среда между хората в екипа отдавна не работи. Все повече фирми осъзнават важността на приятелските взаимоотношения в екипа, на доверието и на уважението.

Креативен тийм билдинг

Високоефективните екипи създават стойност за бизнеса! Инвестирайки в своите екипи, вие инвестирате в бъдещето на вашата компания. Създаването на конкурентна среда между хората в екипа отдавна не работи. Все повече фирми осъзнават важността на приятелските взаимоотношения в екипа, на доверието и на уважението.

Бизнес тестове

Ние разработихме нашите тестове на база дългогодишната си работа с многобройни български и чуждестанни компании, със стотици служители и след хиляди индивидуални консултации. Чрез нашите тестове Вие можете да изградите ясна представа за състоянието на екипите си, а след направения анализ ще Ви дадем план как можете да подобрите работата им.

Бизнес тестове

Ние разработихме нашите тестове на база дългогодишната си работа с многобройни български и чуждестанни компании, със стотици служители и след хиляди индивидуални консултации. Чрез нашите тестове Вие можете да изградите ясна представа за състоянието на екипите си, а след направения анализ ще Ви дадем план как можете да подобрите работата им.

Онлайн програми

За компаниите, които искат да включат нова програма за обучение, предимствата на електронното обучение значително надвишават предимствата на обучението в “класната стая”. Напредъкът и ефективността са изключително важни за бизнеса днес и много организации се насочват към електронното обучение, за да спестят пари, време и енергия.

Онлайн програми

За компаниите, които искат да включат нова програма за обучение, предимствата на електронното обучение значително надвишават предимствата на обучението в “класната стая”. Напредъкът и ефективността са изключително важни за бизнеса днес и много организации се насочват към електронното обучение, за да спестят пари, време и енергия.

Вземи безплатна консултация за фирмено обучение

Попълнете специално разработения въпросник, с който ще ви помогнем да откриете нуждите от обучение във вашия екип

Вземи безплатна консултация за фирмено обучение

Попълнете специално разработения въпросник, с който ще ви помогнем да откриете нуждите от обучение във вашия екип

Част от нашите ексклузивни партньори са:
Close search
Back To Top