skip to Main Content

Академия за
Графичен Дизайн

Стартирай своята краиера в
сферата на графичния дизайн
и намери мечтаната работа!

Академия за Графичен Дизайн

Стартирай своята краиера в
сферата на графичния дизайн
и намери мечтаната работа!

От любител до експерт с Graphic Design Academy!
ЗА КОГО Е ТАЗИ АКАДЕМИЯ
ЗА КОГО Е ТАЗИ АКАДЕМИЯ

За тези от вас, които откриват своя кариерен път в дизайна, или чието естество на работа изисква познания в сферата на дизайна.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ
КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

Заедно с уменията за работа с водещи дизайнерски приложения, вие се научавате и как да мислите като дизайнер.

ЗАЩО В TRAINING ACADEMY
ЗАЩО В TRAINING ACADEMY

Защото единствено тук ще откриете уникално съчетание между онлайн обучение и менторска програма на живо.

Най-успешната обучителна програма за придобиване и усъвършенстване на графични дизайнерски умения в модерния дигитален свят!

НИВО 1 - Design Fundamentals

4 онлайн курса, които са достъпни в момента за записване на програмата

НИВО 2 - Кариерен Акселератор

160 часа присъствено обучение
продължителност 2 месеца

Най-успешната обучителна програма за придобиване и усъвършенстване на графични дизайнерски умения в модерния дигитален свят!

НИВО 1 - Design Fundamentals

4 онлайн курса, които са достъпни в момента за записване на програмата

НИВО 2 - Кариерен Акселератор

160 часа присъствено обучение
продължителност 2 месеца

Какво ще научиш в програмата?

Целта на тази програма е да ви даде солидна основа за дизайн, за да започнете да надграждате. Нашият фокус е да ви дадем всички основни инструменти, за да създавате страхотни проекти докато учите по-най бързия, лесен и приятен начин.  Ето някои основни акценти от програмата:

Основните програми за графичен дизайн

Ще можеш да работиш свободно с: Photoshop, Illustrator, InDesign, Corel Draw

Създаване на рекламни материали

Ще можеш да създаваш впечетляващи рекламни материали: банери, брошури, визитики и др.

Изграждане на усет за дизайн и естетика

Не само ще научиш основните принципи на дизайна, но и ще придобиеш усет за естетика.

Практически упражнения стъпка по стъпка

Уроците са специално подготвени, така че да бъдат максимално практични и полезни.

НИВО 1: Graphic Design Fundamentals

За професионалисти, които искат да придобият умения по графичен дизайн, които да приложат в основната си работа.

Обучителната програма, се състои от подробни 4 онлайн курса, достъпни в момента на регистрация.

Всички обучения са предварително подготвени в най-подходящата форма за учене онлайн:

първокласен запис на видеата, множество примери, конретни наръчници, които обясняват всеки процес стъпка по стъпка, самостоятелно определяне на темпото на учене достъп на материалите по всяко време, индивидуални задачи и коучинг сесии.

Онлайн курс “Illustrator – основни похвати и умения”

Виж повече

Онлайн курс “InDesign – основни похвати и умения”

Виж повече

Основи на Графичния Дизайн

Виж повече

Участниците в НИВО 1 получават още:

Връзка с преподавател

По време на всеки курс получавате задачи, които да ви помогнат да затвърдите всичко научено на практика.

Връзка с преподавателя – всяка седмица участниците получават отговори на въпросите свързани с изучения материал лично от лектора.

Сертификат за придобити знания

След успешното преминаване на цялостен курс от Академията за Графичен Дизайн, получавате официален сертификат.

След завършването на цялата Академия и над 80 % успешно взет изпит, получавате и диплома за придобитите умения.

НИВО 2: Менторска програма | Новата група започва на 13.05.2018 год.

За хора, които искат да започнат работа като графични дизайнери.

Менторската програма към Кариерния Акселератор на Training Academy e иновативна програма за кариерно и професионално развитие. Тя има за мисия да осигури възможност на повече талантливи и амбициозни хора да реализират себе си успешно в сферата на графичния дизайн.

Защо създадохме кариерния акселератор?

Причината, с която създадохме този проект идва от желанието ни да подсигурим на търсещите млади и проактивни хора възможност за професионална и кариерна реализация в България.

Съществува огромна пропаст между компетенциите, които хората придобиват в своето образование и изискваните умения, които бизнес света търси и очаква те да притежават.

Целта на акселератора е да създаде връзка между двете. Mост, които да предостави всички практически умения и компетенции, от които участниците имат нужда. Това са: практически опит, професионално отношение и култура на работа. Едновременно да осигури на тях успешно и сигурно по-нататъшно кариерно развитие, както и сигурни, способни професионалисти на бъдещите им работодатели.

За кого е тази програма?

Програмата на акселератора е полезна за тези от вас, които искат да придобият реален опит в сферата, в която желаят да намерят своята професионална реализация. Всеки одобрен участник има възможността да усъвършенства познанията, които притежава в посока, която да му послужи в неговата практика и бъдещо експертно развитие.

Тази програма е насочена към тези от вас, които търсят възможност да придобият действително полезни, пълноценни, практически умения за работа в професионална среда. Фокусът на изпълнение е изцяло в реализирането на действителни проекти с придобиването на така необходимия задължителен практически работен опит и професионална култура на отношение към работата, която извършвате.

Какво представлява самата програма?

Програмата дава възможност да работите върху реални проекти, успоредно преминавайки през обучителни материали в избраната и желана от вас професионална сфера на развитие.

Осъществената дейност е на проектен принцип. Проектите върху, които се работи са реални – приоритетни такива на партньори и клиенти на Training Academy с възможност за по-нататъшна препоръка и предложение за работа на тези от вас, които демонстрират съответните умения, отдаденост и мотивация по време на обучителния процес.

Какво се включва в програмата на Акселератора?

160 часа работа по проекти, с което гарантирате готово своето портфолио

Допълнителни, безплатни курсове, обучителни материали и лекции

Лични коучинг сесии, които да ви държат целеустремени, както и да ви подпомагат в развитието на личностни качества, които да ви послужат на работното място

Съдействие и подкрепа от професионален екип от ментори по време на целия период от обучението

Професионална препоръка от нас при демонстрирани добри резултати  и възможност за намиране на работа в партньорската мрежа на Training Academy

НИВО 2: Менторска програма | Новата група започва на 13.05.2018 год.

За хора, които искат да започнат работа като графични дизайнери.

Менторската програма към Graphic Design Accelrator на Training Academy e иновативна програма за кариерно и професионално развитие. Тя има за мисия да осигури възможност на повече талантливи и амбициозни хора да реализират себе си успешно в сферата на графичния дизайн.

Защо създадохме кариерния акселератор?

Причината, с която създадохме този проект идва от желанието ни да подсигурим на търсещите млади и проактивни хора възможност за професионална и кариерна реализация в България.

Съществува огромна пропаст между компетенциите, които хората придобиват в своето образование и изискваните умения, които бизнес света търси и очаква те да притежават.

Целта на акселератора е да създаде връзка между двете. Mост, които да предостави всички практически умения и компетенции, от които участниците имат нужда. Това са: практически опит, професионално отношение и култура на работа. Едновременно да осигури на тях успешно и сигурно по-нататъшно кариерно развитие, както и сигурни, способни професионалисти на бъдещите им работодатели.

За кого е тази програма?

Програмата на акселератора е полезна за тези от вас, които искат да придобият реален опит в сферата, в която желаят да намерят своята професионална реализация. Всеки одобрен участник има възможността да усъвършенства познанията, които притежава в посока, която да му послужи в неговата практика и бъдещо експертно развитие.

Тази програма е насочена към тези от вас, които търсят възможност да придобият действително полезни, пълноценни, практически умения за работа в професионална среда. Фокусът на изпълнение е изцяло в реализирането на действителни проекти с придобиването на така необходимия задължителен практически работен опит и професионална култура на отношение към работата, която извършвате.

Какво представлява самата програма?

Програмата дава възможност да работите върху реални проекти, успоредно преминавайки през обучителни материали в избраната и желана от вас професионална сфера на развитие.

Осъществената дейност е на проектен принцип. Проектите върху, които се работи са реални – приоритетни такива на партньори и клиенти на Training Academy с възможност за по-нататъшна препоръка и предложение за работа на тези от вас, които демонстрират съответните умения, отдаденост и мотивация по време на обучителния процес.

Какво се включва в програмата на Акселератора?

160 часа работа по проекти, с което гарантирате готово своето портфолио

Допълнителни, безплатни курсове, обучителни материали и лекции

Лични коучинг сесии, които да ви държат целеустремени, както и да ви подпомагат в развитието на личностни качества, които да ви послужат на работното място

Съдействие и подкрепа от професионален екип от ментори по време на целия период от обучението

Професионална препоръка от нас при демонстрирани добри резултати  и възможност за намиране на работа в партньорската мрежа на Training Academy

Бонус курсове към ментроската програма

Целта на Акселератора е на първо място да ви осигури възможност за придобиване на професионален опит и практически умения в сферата, която сте избрали за своя кариера. Но, за да бъдете наистина добри и конкурентноспособни, то е важно винаги да се стремите към това да актуализирате и усъвършенствате своите знания. Ето защо в програмата от обучението са заложени най-актуалните обучения за работа, които да фасилитират и доразвият компетенциите и уменията, които са ви необходими за успешна работа в избраната от вас сфера. Това са част от обученията, които получавате напълно безплатно.

Graphic Design Essentials

Graphic Design - Layout and Foundation

Typography

Colors

Logo Design

Photoshop for Web Design

Photoshop - Advanced

Illustrator - Advanced

Бонус курсове към ментроската програма

Това са част от обученията, включени в менторската програма, които получавате напълно безплатно.

Как да се включите в Graphic Design Accelerator?

1. Как мога да участвам в програмата?

Новата група започва на 13.05.2019 год. В акселератора може да участвате по следните начини:

 • В цялата програма, която включва Ниво 1 (Design Fundamentals) + Ниво 2 (Менторска програма)
 • Единствено в Ниво 1 (Design Fundamentals)
2. Мога ли да участвам единствено в менторската програма?

За да гарантираме нивото на групата в менторската програма се допускат единствено участници, преминали приемен изпит за акселератора. Този изпит може да се премине по 2 начина:

 • Участници в Ниво 1, които са преминали успешно финалния изпит;
 • Студенти, завършили други програми, но преминали успешно входния изпит за акселератора. Своя изпит може да заявите тук.
3. Как протича приемния изпит за кандидати извън Ниво 1?
 • Интервюто протича под формата на задача, която получавате – следва да изготвите и представите своето решение;
 • Интервюто е с продължителност от 3 часа, в което време участниците биват запознати програмата, задават своите въпроси, изготвят своите задачи и ги представят
 • За целта е необходимо да сте подготвени с лаптоп и да бъдете на време в офиса на TRAINING ACADEMY на бул. Витоша 19
4. Какво се случва след интервюто?
 • Одобрените от вас получават покана за индивидуална среща с наш ментор-коуч за изясняване и поставянето на личните за вас цели и план за тяхното реализиране за периода на участие в програмата на Акселератора
5. График на акселератора:

Програмата за всички участници е с продължителност 3 месеца с полудневна ангажираност от общо 20 часа на седмица, както следва:

Вариант 1:

 • Понеделник: Присъствено (от 14:00 до 18:00)
 • Вторник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Сряда: Присъствено (от 13:00 до 17:00)
 • Четвъртък: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Петък: Присъствено (от 14:00 до 18:00)

Вариант 2:

 • Понеделник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Вторник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Сряда: Дистанционно (от 13:00 до 17:00)
 • Четвъртък: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Петък: Присъствено (от 10:00 до 18:00)

Дните на присъствено участие имат за фокус работата върху проекти, над които участниците работят в екип, ще бъдат оценявани, изграждат своето портфолио и препоръка.

Дните на дистанционно участие имат за цел да дадат на участниците необходимото време, за да обърнат внимание на допълнителните обучителни материали, които имат осигурени по време на програмата.

Как да се включите в Graphic Design Accelerator?

1. Как мога да участвам в програмата?

Новата група започва на 13.05.2019 год.

В акселератора може да участвате по следните начини:

 • В цялата програма, която включва Ниво 1 (Design Fundamentals) + Ниво 2 (Менторска програма)
 • Единствено в Ниво 1 (Design Fundamentals)
2. Мога ли да участвам единствено в менторската програма?

За да гарантираме нивото на групата в менторската програма, се допускат единствено участници, преминали приемен изпит за акселератора. Този изпит може да се премине по 2 начина:

 • Участници в Ниво 1, които са преминали успешно финалния изпит;
 • Студенти, завършили други програми, но преминали успешно входния изпит за акселератора. Своя изпит може да заявите тук.
3. Как протича приемния изпит за кандидати извън Ниво 1?
 • Интервюто протича под формата на задача, която получавате – следва да изготвите и представите своето решение;
 • Интервюто е с продължителност от 3 часа, в което време участниците биват запознати програмата, задават своите въпроси, изготвят своите задачи и ги представят
 • За целта е необходимо да сте подготвени с лаптоп и да бъдете на време в офиса на TRAINING ACADEMY на бул. Витоша 19
4. Какво се случва след интервюто?
 • Одобрените от вас получават покана за индивидуална среща с наш ментор-коуч за изясняване и поставянето на личните за вас цели и план за тяхното реализиране за периода на участие в програмата на Акселератора
5. График на акселератора:

Програмата за всички участници е с продължителност с полудневна ангажираност от общо 20 часа на седмица, както следва:

Вариант 1:

 • Понеделник: Присъствено (от 14:00 до 18:00)
 • Вторник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Сряда: Присъствено (от 13:00 до 17:00)
 • Четвъртък: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Петък: Присъствено (от 14:00 до 18:00)

Вариант 2:

 • Понеделник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Вторник: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Сряда: Дистанционно (от 13:00 до 17:00)
 • Четвъртък: Дистанционно (от 14:00 до 18:00)
 • Петък: Присъствено (от 10:00 до 18:00)

Дните на присъствено участие имат за фокус работата върху проекти, над които участниците работят в екип, ще бъдат оценявани, изграждат своето портфолио и препоръка.

Дните на дистанционно участие имат за цел да дадат на участниците необходимото време, за да обърнат внимание на допълнителните обучителни материали, които имат осигурени по време на програмата.

Включи се в Академия за Графичен Дизайн Сега!

НИВО 1 (Онлайн програма)

4 пълни онлайн курса

Изпит и сертификат

Помощ от лектор

НИВО 2 (Менторска Програма)
Новата група започва на 13.05.2019 год.

160 часа работа по реални проекти

Подготовка на портфолио

Личен ментор

Безплатни бонус курсове

ВКЛЮЧИ СЕ СЕГА

*Такса за участие: Ниво 1 – 390 лв. Ниво 2 – 590 лв. 
Ниво 1 + Ниво 2 – 690 лв.

Важно е да знаеш:

Твоите знания, умения и отдаденост могат за важни за твоя успех!

Нашето желание е да дадем на всеки, който има качествата, желанието и решителността да стъпи на своя кариерен път, възможността да го направи.

 

Включи се в Академия за Графичен Дизайн Сега!

НИВО 1 (Онлайн програма)
Може да стартираш НИВО 1 веднага!

4 пълни онлайн курса

Изпит и сертификат

Помощ от лектор

НИВО 2 (Менторска Програма)
Новата група започва на 13.05.2019 год.

160 часа работа по реални проекти

Подготовка на портфолио

Личен ментор

Безплатни бонус курсове

ВКЛЮЧИ СЕ СЕГА!

*Такса за участие: Ниво 1 – 390 лв. Ниво 2 – 590 лв. 
Ниво 1 + Ниво 2 – 690 лв.

Важно е да знаеш:

Твоите знания, умения и отдаденост могат за важни за твоя успех!

Нашето желание е да дадем на всеки, който има качествата, желанието и решителността да стъпи на своя кариерен път, възможността да го направи.

 

Партньори в програмата

На всички участници в акселератора, които покажат резултати,  гарантираме интервю за работа и възможност за стаж при нащите партньори от:

Отзиви на участници

Свържи се с нас за безплатна консултация!

0876 / 49 94 14
0876 / 49 94 14
София; бул. Витоша 19; ет. 3; ап. 7
София; бул. Витоша 19; ет. 3; ап. 7
Office@trainingacademy.bg
office@trainingacademy.bg
Back To Top