skip to Main Content
Въведително обучение: "Основи на Графичния дизайн"

Този курс е част от “Академията за Графичен дизайн”. Виж повече и се включи тук.

Графичния дизайн на дадена фирма, продукт или услуга е до голяма степен предопределящ дали потребителя ще прояви интерес към продукта и дали ще избере да отдели ресурси за него. В тoва обучение ще придобиете необходимите начални познания, върху които да стъпите поемайки по пътя на графичният дизайн, или с които да надградите и допълните вече наличните знания.


Вашият коментар

Въведително обучение: "Основи на Графичния дизайн"

Този курс е част от “Академията за Графичен дизайн”. Виж повече и се включи тук.

Графичния дизайн на дадена фирма, продукт или услуга е до голяма степен предопределящ дали потребителя ще прояви интерес към продукта и дали ще избере да отдели ресурси за него. В тoва обучение ще придобиете необходимите начални познания, върху които да стъпите поемайки по пътя на графичният дизайн, или с които да надградите и допълните вече наличните знания.


Вашият коментар

Back To Top