skip to Main Content
Подготовка за създаване на бизнес план

Няма твърди предписания за съдържанието на един бизнес-план. Обикновено той зависи от вида и големината на съответния бизнес, както и от целта, която се преследва с изготвянето му. Най-важното за един бизнес-план не е неговия обем, а неговото качество. Планът, както вече бе посочено следва да включва всички аспекти на съответния бизнес /респективно предприятието/, в т. ч. и възможните проблеми, които могат да възникнат, както и методите, с които те могат да бъдат решени.

В тази тема ще разгледаме необходимите инструменти за подготовка на добър бизнес план.


Вашият коментар

Подготовка за създаване на бизнес план

Няма твърди предписания за съдържанието на един бизнес-план. Обикновено той зависи от вида и големината на съответния бизнес, както и от целта, която се преследва с изготвянето му. Най-важното за един бизнес-план не е неговия обем, а неговото качество. Планът, както вече бе посочено следва да включва всички аспекти на съответния бизнес /респективно предприятието/, в т. ч. и възможните проблеми, които могат да възникнат, както и методите, с които те могат да бъдат решени.

В тази тема ще разгледаме необходимите инструменти за подготовка на добър бизнес план.


Вашият коментар

Back To Top