skip to Main Content
Въведително обучение: “Лидерство чрез автентичност”

Този курс е част от “Академията за Мениджмънт и Лидерство”. Виж повече и се включи тук.

Автентичността в ръководеното на екипи започва с умението да разпознавате различните лидерски подходи, както и ситуациите, при които всеки един от тях е валиден. В този курс ще се научите да идентифицирате различните видове лидерство. Кои са качествата, които да ви подпомогнат в изграждането на ваш собствен, автентичен подход на ръководене, също както и начини, по които да бъдете гъвкави, според ситуацията и хората, които управлявате.


Вашият коментар

Въведително обучение: “Лидерство чрез автентичност”

Този курс е част от “Академията за Мениджмънт и Лидерство”. Виж повече и се включи тук.

Автентичността в ръководеното на екипи започва с умението да разпознавате различните лидерски подходи, както и ситуациите, при които всеки един от тях е валиден. В този курс ще се научите да идентифицирате различните видове лидерство. Кои са качествата, които да ви подпомогнат в изграждането на ваш собствен, автентичен подход на ръководене, също както и начини, по които да бъдете гъвкави, според ситуацията и хората, които управлявате.


Вашият коментар

Back To Top