skip to Main Content
1. Въведение във facebook рекламата

Този курс е част от “Академията за ДИгитален маркетинг”. Виж повече и се включи тук.

В тази тема ще обърнем специално внимание на Facebook страниците като главен актив на Facebook маркетинга. Ще разгледаме основните разлики между личен профил,
страница и група.


Вашият коментар

1. Въведение във facebook рекламата

Този курс е част от “Академията за ДИгитален маркетинг”. Виж повече и се включи тук.

В тази тема ще обърнем специално внимание на Facebook страниците като главен актив на Facebook маркетинга. Ще разгледаме основните разлики между личен профил,
страница и група.


Вашият коментар

Back To Top