skip to Main Content

Безплатни демо тренинги

февруари 2019

Безплатен демо тренинг “Комуникация в екипа – работа в условия на различия”

Целите на обучението са свързани с подобряване уменията за ефективна комуникация и взаимно разбиране в лична и работна среда между различните типове хора. Това включва изграждане на хармонични отношения и адекватно поведение в условията на различия, както и осъзнаване на ролята на EQ за ефективността на нашата работа. ...
20 февр.
Training Academy
гр. София, бул. "Витоша" №19

Безплатен демо тренинг “Мениджмънт на практика: седемте роли на мениджъра”

Заповядайте на безплатния демо тренинг "Мениджмънт на практика: седемте роли на мениджъра" и разберете кои са основните задължения на мениджърите, които когато ги изпълняват регулярно, е абсолютно гарантирано, че ще постигнат... ...
27 февр.
10:00 am - 12:00 pm
Training Academy
гр. София, бул. "Витоша" №19
No event found!
Back To Top