skip to Main Content

Бизнес работилници

декември 2019

Вечерна бизнес работилница “Бранд архетипи”

Терминът „архетип“ произхожда от древногръцки език. Коренните думи са архаин, което означава „оригинално или старо“ и типос, което означава „модел или тип“. Комбинираното значение е „оригинален модел“, от който всички други подобни лица, предмети или концепции са извлечени, копирани, моделирани или емулирани. ...
11 дек.
6:30 pm - 9:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.

Вечерна бизнес работилница: “Ефективно делегиране, даване на обратна връзка и провеждане на срещи”

Организациите трябва да разчитат на знанията, енергията и креативността на своите служители, за да се конкурират ефективно. Ключът се крие в успешното делегиране, предоставянето на пълномощия и пълноценното даване на обратна връзка. ...
12 дек.
6:30 pm - 9:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.

Вечерна бизнес работилница “Маркетинг на практика”

За да бъде вашата маркетингова стратегия успешна следва да имате план, който да бъде съобразен с вашата фирма, предложение и модел на работа. В този курс ще се научите как да анализирате и организирате ползотворни и изчерпателени маркетингови планове, съобразени с целите, възможностите и визиите на вашия бизнес сега и в дългосрочен план. ...
18 дек.
6:30 pm - 9:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.

Вечерна бизнес работилница: “Ефективни инструменти за мотивация и ангажиране на служители”

Целта на обучението е да се запознаете с различните когнитивни, поведенчески и физиологични механизми на мотивацията – как тя е неизменно свързана с волята и дисциплината и как да впрегнем тези механизми, за да ни служат. ...
19 дек.
6:30 pm - 9:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.
януари 2020

Вечерна бизнес работилница: “Изграждане на бизнес план”

Няма твърди предписания за съдържанието на един бизнес-план. Обикновено той зависи от вида и големината на съответния бизнес, както и от целта, която се преследва с изготвянето му. Най-важното за един бизнес-план не е неговия обем, а неговото качество. ...
07 ян.
6:30 pm - 9:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.

Вечерна бизнес работилница: “Основни бизнес метрики”

На организационно ниво ключов показател за ефективността (KPI) е количествено измерим показател, който отразява колко добре една организация постига своите заявени цели. ...
14 ян.
6:30 pm - 9:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.

Вечерна бизнес работилница- “Ролите в екипа”

Всеки член на екипа, освен че заема съответна позиция и длъжност, изпълнява и определена роля. В тази работилница ще научите кои са видовете роли и как бихте могли да работите с техните предимства и недостатъци. ...
16 ян.
6:30 pm - 9:00 pm

Вечерна бизнес работилница: “Създаване на бизнес план на практика”

Няма твърди предписания за съдържанието на един бизнес-план. Обикновено той зависи от вида и големината на съответния бизнес, както и от целта, която се преследва с изготвянето му. Най-важното за един бизнес-план не е неговия обем, а неговото качество. ...
21 ян.
6:30 pm - 9:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.

Вечерна бизнес работилница “Управлениe на груповата динамика в екипа”

Груповата динамика е сложен конструкт от взаимодействия и етапи на развитие. В тази тема ще се сдобиете с основни инструменти за познаване и работа с динамиката във вашия екип, така че да го довете до желаните резултати и ефективност. ...
23 ян.
6:30 pm - 9:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.

Целодневна бизнес работилница: “Комуникация, емоционална интелигентност и справяне с конфликти”

Независимо дали става дума за комуникация в екипа, между различните екипи или с клиенти и партньори – познаването на принципите и инструментите за изграждане на междуличностна комуникация е ключов фактор за реализирането на целите и създаването на успешна фирмена култура. ...
28 ян.
10:00 am - 5:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.

Целодневна бизнес работилница: “Седемте роли на мениджъра”

Целта на тази обучителна програма е да запознае участниците с най-добрите мениджърски практики, на които могат да разчитат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес- средата. Програмата предоставя възможност да се придобият нови знания и да се затвърдят ценни умения, които да повишат ефективността на мениджърите и да ги усъвършенстват като лидери. ...
29 ян.
10:00 am - 5:00 pm
Training Academy
гр. София, бул.
No event found!
Load More
Back To Top