skip to Main Content

Обучение за търговци: Ефективна комуникация и продажби по телефона

Цел на обучението:

Много търговци изпитват сериозни затруднения при продажби по телефона, породени от невладеене на техниките за този вид комуникация, притеснение от отказ и погрешен подход в продажбите. Това води до лоша репутация сред потенциалните клиенти и демотивация на търговците.

Целта на обучителната програма е да се:

 • овладеят комуникационни техники за ефективни телефонни разговори;
 • повиши ефективността на екипа при работа със студени контакти;
 • предоставя винаги обслужване на професионално ниво, водещо до максимална клиентска удовлетвореност;
 • овладеят техники за спечелване на „трудни клиенти“;
 • затварят повече сделки за по-малък период от време.

Програма:

Тема 1: Изграждане на правилна нагласа и лична мотивация

 • Изграждане на самомотивация на търговците;
 • Създаване на правилна нагласа;
 • Познаване на различните типове личности.

 Тема 2: Задължителни инструменти при комуникация, обслужване и продажби по телефона

 • Силата на невербалната комуникация през телефонната слушалка;
 • Представяне при телефонен разговор;
 • Интонация, сила и тон на гласа;
 • Значимостта на правилното, точно и кратко изразяване.

Тема 3: Етапи на успешния телефонен разговор

 • Стъпки за изграждане на правилен скрипт;
 • Подготовка непосредствено преди телефонния разговор- предварително преодоляване на бариерите;
 • Провеждане на съществения разговор;
 • Представяне на офертата- създаване на интерес в клиента;
 • Справяне и/ли блокиране на възраженията;
 • Затваряна на сделка;
 • Приключване на разговор.

Тема 4: Стандарти за комуникация, обслужване и продажби по телефона

Тема 5: Основни грешки при телефонен разговор и как да ги избегнем

Начин на провеждане:

 • Тренингът е с времетраене 1 ден, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка
 • Тренингът се провежда в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Тренингът се провежда по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus). Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

Цени за провеждане:

 • Цената за 1 ден тренинг в група до 10 души е 950 евро без ДДС – цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала
 • Цената за 1 ден тренинг в група до 15 души е 1 200 евро без ДДС – цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала
 • Цената за 1 ден тренинг в група над 15 души е 1 500 евро без ДДС – цената включва разходи за материали, не включва наем на залата, тъй като залата на Training Academy е подходяща за групи до 15 души.

Стъпки на провеждане:

 1. Запитване: може да направите вашето запитване тук или на тел. 0876 68 76 79.
 2. Потвърждение: до няколко часа след получаване на вашето запитване, мениджър корпоративни клиенти ще се свърже с вас. Ако е необходимо, в допълнителна среща изясняваме конкретните нужди от обучение.
 3. Оценка на нуждите: няколко дни преди фирмения тренинг, провеждаме анкета сред участниците, за да установим индивидуалните нужди от обучение.
 4. Финална програма: заедно с вас изготвяме финалната програма за провеждане на фирмен тренинг.
 5. Провеждане на фирмен тренинг
 6. Даване на обратна връзка: след фирмения тренинг получавате обратна връзка от лектора на обучението, както и насоки за бъдещо развитие.

Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!