skip to Main Content

Програма "Обслужване на клиенти" - Хотел Интернационал

С настоящата референция изразяваме благодарността си към екипа на фирма “Training Academy”, за професионализма в изпълнение на обучение “Обслужване на клиенти”. Целта на този тренинг е участващите да подобрят уменията си за професионално обслужване, за да спечелят повече лоялни клиенти. Участващите придобиха умения, да се справят с предизвикателствата на “трудните клиенти” и конфликтните ситуации. Също така, те се запознаха, кои са междукултурните различия, за да могат по-лесно да комуникират и обслужват клиентите си.

Акцентите в теоритичната част бяха:

  • Управление на отношенията с клиентите
  • Създаване на лоялни клиенти
  • Справяне с трудни ситуации и трудни клиенти, решаване на проблеми и конфликти
  • Междукултурна комуникация- как се обслужват хора от различни националности
  • Особености и характеристики на клиенти от различни страни
  • Приемане на рекламации и оплаквания
  • Фирмени стандарти за обслужване на клиенти- 10 принципа за 5 звездното обслужване на клиенти.

Стилът на водене на групов тренинг на фирмата-обучител е динамичен и иновативен. Провокира се креативността на участниците и се залага на учене чрез преживяване и учене чрез правене. Разглеждат се казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения, необходими за справяне в различни ситуации. Провежда се метода “Фокус върху решенията” (Solution Focus).

Успешната съвместна работа с фирма “Training Academy” ни дава основание да дадем висока оценка за професионализма на екипа на компанията.

С уважение,

Венцислава Проданова- Мениджър Човешки ресурси

Хотел “Интернационал” АД

Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!