skip to Main Content

БИЗНЕС ТЕСТОВЕ

За да бъде един екип качествен, работещ и печеливш е жизнено важно хората в него да бъдат подбрани много внимателно, спрямо талантите си и ролята, която ще изпълняват. Напасването на талант и подходяща позиция се оказва изключително трудна задача за повечето мениджъри.

По-голямата част от тях оценяват хората на база лични впечатления и интуиция и нямат ясен критерии за анализ на потенциала на конкретен служител. Наемането на хора без правилна оценка за техния потенциал коства на компаниите десетки милиони годишно и е в основата на всички проблеми в екипите на компанията.

Затова ние от BusinessUP разработихме нашите тестове на база дългогодишната си работа с многобройни български и чуждестанни компании, със стотици служители и след хиляди индивидуални консултации. Чрез нашите тестове Вие можете да изградите ясна представа за състоянието на екипите си, а след направения анализ ще Ви дадем план как можете да подобрите работата им.

ВИДОВЕ ТЕСТОВЕ

 • Анализ по системата DOTS

  Dynamic Organisation of Talents and Strengths
  Изграждане на карта на талантите на човека и анализ на неговите личностни качества спрямо професията, работната среда и бизнес културата на компанията.

 • Анализ на професионалните умения

  • Продажбени умения
  • Мениджърски умения
 • Оценка на основните бизнес умения

  Изготвяме анализ на бизнес компетенциите в две направления:

  • Мениджърски умения
  • Търговски умения
 • Анализ на екипната динамика

  360-градусовата обратна връзка е метод, чрез който се събират отзиви за представянето на служителя от мениджъри и подчинени. Анализът на различните гледни точки ще ви позволи да разберете какъв е приносът на служителите за вашата организация и ще ви покаже проблемите, на които трябва да обърнете внимание.

 • Оценка на ангажираността и мотивацията на служителите

  Тази оценка се прави регулярно на всеки шест месеца

Back To Top