skip to Main Content

Това е цялостна програма за развитие, съобразена изцяло с нуждите на вашия бизнес.

От преодоляването на пропуски в знанията у вашите служители до въвеждане на решения и процеси за създаване на фирмено ноу хау, от най-успешните световни практики, нашата програма се разработва индивидуално, за да повиши фирмената култура, да създаде работни стандарти и по този начин да подобри производителността, рентабилността и ефективността.

Вие ще получите обучения и план за развитие, изцяло съобразен с вашия график. Всички материали са персонализирани така, че да отговарят на спецификата на вашите фирма, хора и процеси, което гарантира добрия краен резултат и оптимална възвращаемост на инвестициите.

В нашата работа с клиентите ни, през последните години, забелязваме две основни причини компаниите да търсят цялостна програма за развитие:

 1. Способността на програмата да създава вътрешно ноу-хау за развитие на талантите, систематизиране на добри практики, цялостно развитие на HR процесите в компанията и изграждане успешна фирмена култура.
 2. Оптимизиране на разходите за обучения. Много по-изгодно е да се направи цялостна програма, съобразена с вашите нужди, отколкото да се плаща на множество различни фирми за отделни индивидуални и екипни обучения, които са общи и несъобразени с конкретните нужди на компанията.

Ние ще да работим с вас по всяка стъпка, за да превърнем вашата компания в лидер, чрез развиване потенциала на хората и екипите.

Какво включва и как работи програмата

 • 1. Цялостен анализ

  Индивидуална консултация с екипа за ясно дефиниране на нуждите на компанията, целите на програмата и небходимите ресурси.

 • 2. Консултация за изграждане на вътрешнофирмена система за обучения

  Индивидуална консултация след направения анализ, по време на която ще се създаде цялостен план за изграждането на Вашата вътрешнофирмена система за обучения и развитие

 • 3. Разработване на индивидуални материали

  Разработват се специално за Вас наръчници, презентации, онлайн материали и програми за въвеждащ тейнинг на живо, според вашите нужди

 • 4. Допълнителни квалификации/Допълнителни обучения

  • Коучинг
  • Менторинг
  • Присъствени тенинги
  • Надграждащи уъркшопи
  • Ролеви игри

  И много други, които ще развият (допълнително) талантите на Вашите служители и цялостната работа на екипите

 • 5. Проследяващ проджект мениджмънт

  Проследяване, менторство и консултации по процеса на обучение на Вашите служители

Back To Top