skip to Main Content
Програма за развитие на Търговски умения, клонова мрежа “Търговска банка Д”

Програма за развитие на Търговски умения, клонова мрежа "Търговска банка Д"

Настоящата препоръка се предоставя на Training Academy в уверение на това, че отговориха на изискванията за провеждане на висококачествено обучение за продажбени умения на служителите в клонова мрежа на “Търговска банка Д” АД. Проведеното обучение обхвана цялостна програма за развитие на търговски умения и постигна положителни резултати за участващите банкови служители.

В рамките на проведеното обучение, от страна на обучаващите бяха използвани модерни, интерактивни техники за представяне на материала, специфично ноу-хау за продажбени подходи и умения в сферата на продажбите. Служителите в клонова мрежа, преминали обучението, придобиха качествени и задълбочени знания в сферата на продажбите, повишиха увереността си в продажбения процес и придобиха ценни умения за справяне с конкуренцията. Благодарение на професионализма на лектора Вергиния Накова, обучаваните служители успяха да отработят практически техники за идентифициране потребностите на клиента и изградиха ефективни умения за справяне с възражения и правилна комуникация с клиентите.

Ръководството на “Търговска банка Д” АД е изключително удовлетворено от подхода на Training Academy да съобрази обучението си изцяло с продажбено-ориентирания модел на обслужване на клиентите на нашата Банка.

Препоръчваме Training Academy  заради индивидуалния им подход при провеждане на обучението, не само към спецификата на банковия продажбен процес, но и към динамиката на всяка група участници и считаме, че успешно прилагат съвременните иновативни модели на продажбени техники и умения, като същевременно предлагат гъвкавост и висококачествена услуга за успешни продажби.

Back To Top