skip to Main Content

Програма за развитие на екипа "Елика"

С настоящата референция бихме желали да изразим своята висока оценка относно работата на Training Academy. Академията разполага с отличен екип от специалисти с нужния опит в областта на мениджмънта, предлагащи ефикасни бизнес инструменти и съвременни подходи за управление на организацията.

Заедно с Training Academy провеждаме както специализирана академия насочена към мениджърите на основните отдели, така и еднократни обучения фокусирани върху разрешаване на конкретни организационни проблеми. „Мениджмънт Академията“ разработена специално за нас се провежда в 8 месечен формат. В този период чрез теория, практически упражнения и казуси разглеждаме теорията за „7-те роли на мениджъра“. В процеса на работа се прилагат най-новите техники за учене чрез преживяване, като по този начин постигаме отлични резултати в представянето си както по време на упражненията, така и на оценяването в края на всеки месец.

Получаваме пълна подкрепа от целия екип на Training Academy и с времето успяха да се установят като основен партньор в професионалното развитие на екипа на ELICA. С тази референция не само удостоверяваме коректността, професионализма и отношението на Training Academy, a също така им благодарим, че съществуват и помагат на българския бизнес да изгради модерна структура, с която да остане конкурентоспособен на световния пазар.

Back To Top