skip to Main Content

ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА (EMPLOYER BRANDING)

Намираме се във време, в което намирането, привличането и задържането на добри и талантливи кадри се превърна в ежедневна “война” за много компании. Основните причини за това са огромната “дупка” между това какво дава образванието и реалните нужди на бизнеса, липсата на достатъчно квалифицирани кадри, многото нови възможности, които дават отворените граници, възможността за работа от вкъщи, както и други различни социални промени през последните години.

В момента пазарът на труда е движен от кандидатите, а не от работодателите и тъй като те са предимно пасивни в своето търсене, компаниите с имидж на добър работодател имат сериозни конкурентни предимства. Тези от тях, които са осъзнали ролята на качествените кадри за успеха на техния бизнес, целенасочено полагат усилия за изграждането на силна работодателска марка.

Затова не е случайно, че в момента има значителен ръст на компаниите, които инвестират все повече време и средства в изграждането на добър имидж като работодател.

Ние от BusinessUP разработихме пет стъпкова програма за изграждане на силна работодателна марка (Employer branding), която да гарантира привличането на качествени и талантливи кадри.

ПРОГРАМА

 • 1. Консултация за определяне на целите

  Индивидуална консултация с екипа за ясно дефиниране на нуждите на компанията, целите на програмата и небходимите ресурси.

 • 2. Анализ

  • Анализ на фирмената култура
  • Анализ на имиджа на компанията сред новите служители
  • Анализ на позицията на компанията сред конкурентите
 • 3. Създаване на Employer Branding Guide

  Employer Branding Guide е практически наръчник по работата на компанията за налагане не нейната работодателска марка.

 • 4. Въвеждащо обучение за работодателска марка

  Ще научите какво е добра работодателска марка, как да я изградим, за какво ни е нуждо и как да приведем в практиката насоките от нашия employer branding.

 • 5. Коучинг по изпълнение на стъпките

  Индивидуално проследяване и консултации по всяка една от стъпките на плана за изпълнение.

Back To Top