skip to Main Content

Програма за развитие на мениджърски екип "Goodmills"

“Гуд Милс България” ЕООД предоставя настоящата препоръка на Training Academy, чийто екип осъществи групово обучение на мениджърите на нашето дружество с цел развитие на лидерски умения и асертивност.

Обучението беше водено професионално, с индивидуализиран подход в съвременна и уютна атмосфера. Лекторите използваха както модерни, така и традиционни средства за предаване на информацията.

Екипът от мениджъри на “Гуд Милс България” ЕООД придоби знания за справяне в ситуации на криза, стрес и възникнали конфликти. Обучаващите предоставиха методи и инструменти за утвърждаване на лидерството, които бързо бяха приложени в работната среда и дадоха резултати.

Компетентността, динамиката и осмислянето на конкретните нужди на обучаваните, които притежават специалистите на Training Academy биха допринесли за повишаване на осъзнатостта и професионализма на всеки работещ екип.

Стефан Христосков,

Управител

Back To Top