skip to Main Content

Програма за развитие на мениджърски екип на "Кяшиф"

С настоящото бих искала да изразя благодарността си към екипа на Training Academy и в частност г-жа Вергиния Накова за проявените гъвкавост, кооперативност, за усета към нашите нужди като клиент.

Екипът ни премина през две обучения на тема:

  • Лидерът Ментор и Мотиватор
  • Основни Мениджърски Инструменти

С настоящата референция искам да изкажа удовлетвореността си и тази на екипа, който взе участие,  от професионализма при поднасяне на учебния материал. Обучението беше проведено в неформална и предразполагаща към дискусия обстановка. Начинът на провеждане сам по себе си сближи колектива ни. Останахме очаровани от начина на работа на Training Academy.

Благодарности и с пожелание за много бъдещи успехи!

С уважение,

Байрие Бейтула

Ръководител Човешки Ресурси

Back To Top