skip to Main Content

Цялостна програма за развитие на търговски умения-Master Sales Academy

Цел на програмата

Целта на тази програма е да предаде практически знания и умения на участниците. С помощта на тази програма всеки търговец ще може да развие нови професионални умения, с които да надмине конкуренцията.

Програмата и материалите са специално подбрани и подготвени на база опита и работата ни с различни екипи върху подобряване търговските умения им умения. В програмата са заложени 6 модула, които включват всички умения, които са необходими на един търговец, за да бъде ефективен и успешен.

След приключване на програмата се очаква участниците в нея да:

 • придобият нови и да затвърдят стари знания и умения в сферата на продажбите;
 • повишат резултатите си в продажбения процес;
 • се запознаят с ценни инструменти, чрез които ще изпъкнат сред конкуренцията;
 • разполагат с неоспорими техники за идентифициране на идеален клиент, изграждане на ефективна търговска презентация, справяне с възраженията и правилна комуникация с клиенти;
 • повишат броя на успешно финализираните сделки;
 • се превърнат в еталон за успешни търговци.

Стъпки за провеждане на цялостната програма:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 6 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.

Програма на обученията:

Модул 1: Как да направим супер печеливш нашия бизнес като открием своя идеален клиент

 • Какво е идеален клиент
 • Характеристики на идеалния клиент
 • Типове клиенти
 • Категории, в които попадат различните типове клиенти
 • Техники за определяне типа клиент още при първа среща/разговор
 • Практически упражнения свързани с определянето и изготвянето на профил на клиента

Модул 2: Формулата за перфектния продажбен процес

 • Техники за успешни продажби
 • Какво е продажбен процес и защо е важно да го познаваме
 • Проследяване стъпките на продажбения процес
 • Оптимизиране на дейността на фирмата ви
 • Практически упражнения свързани със създаването на ефективен продажбен процес

Модул 3: Изграждане на лична ефективна търговска презентация/скрипт

 • Подготовка и събиране на информация преди презентацията
 • Техники за увереност при представяне на презентация
 • Презентация пред клиент, ключови стъпки и етапи, през които преминава успешната презентация
 • Изготвяне на ефективен скрипт за продажби-как да не звучим като “роботи” по време на телефонен разговор
 • Практически упражнения свързани с изготвянето на успешен скрипт за продажби

Модул 4: Как успешно да се справяме с възраженията на клиентите

 • Блокиране на възраженията/работа с възраженията, преди да са възникнали
 • Преодоляване на възраженията/работа с възраженията, след като са възникнали
 • Видовете не пред, които ни поставя клиентът и как да се справим с тях
 • Практически упражнения свързани със справянето на възраженията

Модул 5: Техниките на успешните търговци за затваряне на сделка

 • Фактори, влияещи върху приключването на продажбата-изграждане на доверие, експертно предоставяне на информацията
 • Психология на вземане на решение
 • Видове клиенти, според мотивацията им за покупка
 • Трите принципа на уверения търговец
 • Практически упражнения свързани със затварянето на сделките

Модул 6: Комуникация с клиенти и личен стил на продажби

 • Принципи на ефективна комуникация с клиент
 • Следпродажбено обслужване
 • Техники за изграждане на доверие у клиента
 • Начини за създаване на партньорство между клиента и търговеца
 • Практически упражнения свързани с комуникацията и продажби с клиенти

Допълнителна информация:

 • Всеки модул в програмата е с продължителност 8 учебни часа, като модулите са разпределени в 6 обучителни сесии, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка.
 • Препоръчваме обучителните сесии да се провеждат в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Провежда се по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus) Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

Цени за провеждане:

 • Вариант 1– преди изпълнение на всяка сесия – Цената за 1 ден тренинг: 1 200 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 7 200 евро без ДДС.
 • Вариант 2-50% от цялата сума преди провеждане на първата сесия и 50% след провеждане на последната сесия, цената за 1 ден тренинг: 1 000 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 6 000 евро без ДДС.
 • Вариант 3-изплащане на цялата сума преди провеждане на първата сесия, получавате 10% отстъпка от цялата сума 6 000 евро без ДДС, крайна цена за изпълнение:  5 400 евро без ДДС.

Отзиви от наши корпоративни клиенти

Training Academy е доверен партньор за обучения и развитие на таланти на водещи български и международни компании.

Част от нашите корпоративни клиенти

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им.

Благодарим им за доверието!

Част от нашите корпоративни клиенти

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им.

Благодарим им за доверието!

70261621_403075350345504_7166495212204720128_n

Нели Георгиева
Мениджър Бизнес обучения

Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас на тел.0876 49 94 14 или чрез имейл на neli@trainingacademy.bg. Ще се радваме да съдействаме.

Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!