skip to Main Content

Цялостна програма за развитие на тренинг екип-Обучение за обучители

Цел на програмата

Програмата е предназначена за  специалисти, които са ангажирани с дейности по обучение и развитие на качества и умения, спрямо конкретната работна среда.

Целите на обучението са:

 • получаване на знания и развитие на умения за планиране;
 • ефективно провеждане и оценяване на ефекта от проведените обучения;
 • систематизиране и надграждане на вече съществуващите знания, умения и компетенции, свързани с провеждането на обучения.

След приключване на програмата се очаква участниците в нея да:

 • Са запознати с основните методи и инструменти за обучение;
 • Различават отделните стилове учене и да комбинират най- подходящите спрямо нуждите на обучаващите се;
 • Умеят да съставят подробен план за провеждане на обучение за извличане на максимални резултати от него;
 • Се повишат презентационните и комуникационни уменията на участниците в обучението.

Стъпки за провеждане на цялостната програма:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 6 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.

Програма на обученията:

Модул 1: Подготовка и планиране на обучението

 • Методи за работа с информация;
 •  Подбор на необходимите материали;
 •  Защо, Какво и Как – ред и график на предстоящото обучение;
 •  Управление на атмосферата и въздействието на обучението;
 •  Управление на времето за подготовка и за провеждане на обучението;
 •  Концентрация и фокус за обучители;
 •  Практически задачи и упражнения;
 •  Дискусионни панели.

Модул 2: Методи за обучение и начини за прилагането им

 •  Тренинг;
 •  Менторство;
 •  Коучинг;
 •  Управление на обучителния процес;
 •  Взаимодействие между методите.
 •  Практически задачи и упражнения;
 •  Дискусионни панели.

Модул 3: Стилове на учене и интегрирането им в обучителния процес

 • Модел на учене по системата 4МАТ-интуитивно обучаващ се/аналитичен обучаващ се/динамичен обучващ се/учещ се с практика
 • Работа с методите на множеството интелигентности
 • Приложение и интегриране в обучителния процес
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.

Модул 4: Презентационни умения

 • Вербални и невербални техники;
 • Престиж и авторитет;
 • Език на тялото;
 • Говорни умения;
 • Изграждане на послания;
 • Взаимодействие с аудиторията и влияние;
 • Комуникационни стратегии;
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.

Модул 5: Дизайн на обучителния процес

 • Методи за дизайн на обучението
 • Учене чрез преживяване;
 • Креативни методи за обучение;
 • Приложение на креативните методи;
 • Дизайн на обучителния процес спрямо аудиторията – тийнейджъри и младежи;
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.

Модул 6: Оценка и анализ на обучението

 • Оценка на необходимостта от обучение;
 • Методи за оценка на обучението;
 • Подбор на техниките за оценка;
 • Техники за проследяване на ефекта от обучението;
 • Анализ и изводи от направените оценки;
 • Интеграция на промените;
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.

Допълнителна информация:

 • Всеки модул в програмата е с продължителност 8 учебни часа, като модулите са разпределени в 6 обучителни сесии, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка.
 • Препоръчваме обучителните сесии да се провеждат в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Провежда се по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus) Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

Цени за провеждане:

 • Вариант 1– преди изпълнение на всяка сесия – Цената за 1 ден тренинг: 1 200 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 7 200 евро без ДДС.
 • Вариант 2-50% от цялата сума преди провеждане на първата сесия и 50% след провеждане на последната сесия, цената за 1 ден тренинг: 1 000 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 6 000 евро без ДДС.
 • Вариант 3-изплащане на цялата сума преди провеждане на първата сесия, получавате 10% отстъпка от цялата сума 6 000 евро без ДДС, крайна цена за изпълнение:  5 400 евро без ДДС.

Отзиви от наши корпоративни клиенти

Training Academy е доверен партньор за обучения и развитие на таланти на водещи български и международни компании.

Част от нашите корпоративни клиенти

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им.

Благодарим им за доверието!

Част от нашите корпоративни клиенти

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им.

Благодарим им за доверието!

70261621_403075350345504_7166495212204720128_n

Нели Георгиева
Мениджър Бизнес обучения

Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас на тел.0876 49 94 14 или чрез имейл на neli@trainingacademy.bg. Ще се радваме да съдействаме.

Back To Top