skip to Main Content

Програма "Емоционална интелигентност" за екипа на "ОТП Факторинг България"

Настоящата препоръка се издава на Training Academy в уверение на това, че отговориха на изискванията ни за обучение на тема  “Емоционална интелигентност”, изготвено специално за екипа на ОТП Факторинг България ЕАД.

След отправено от нас запитване за обучение, екипът на Training Academy предложи програма, съчетание от теория и практика, с цел да бъде ефективна, интерактивна и интересна за обучаемите.

Екипът на Training Academy е добре организиран и държи на личен контакт с клиента по време на подготовката и провеждането на обучението. Обучителната зала, с която разполага Training Academy, създава чувство на уют и комфорт, с подходящи пространства за съчетаване на теоритичните и практическите занимания.

По време на обучението лекторът поддържаше високо ниво на енергия и ангажираност. Информацията бе предоставена по достъпен и разбираем начин. Приемаме проведеното обучение като полезно и основно по необятната тема “Емоционална интелигентност” и определено с тиймбилдингов елемент.

Във връзка с гореизложеното, препоръчваме Training Academy като надежден, качествен и професионален партньор за обучения.

Илка Мазгалева,

Изпълнителен директор

ОТП Факторинг България

Back To Top