skip to Main Content

Цялостна програма за развитие на мениджърски умения-7-те роли на мениджъра

Цел на програмата

Целта на обучителната програма е да запознае участниците с най-добрите мениджърски практики, които да помогнат при справянето със съвременните предизвикателства на бизнес-средата. Нашата цел е да осигурим набор от инструменти, които да бъдат използвани в практиката на всеки мениджър-лидер.

Програмата предоставя възможност да се придобият нови знания и да се затвърдят ценни умения, които да повишат ефективността на мениджърите и да ги усъвършенстват като лидери.

Програмата и материалите са специално подбрани и подготвени на база опита и работата ни с различни екипи върху подобряване мениджърските им умения. В програмата са заложени 8 модула, които включват всички умения, които са необходими на един мениджър, за да бъде ефективен и успешен.

След приключване на програмата се очаква участниците в нея да:

 • повишат своето ниво на мотивация и да научат инструменти, с които да мотивират своите колеги и членове на екипа;
 • придобият ценни социални и личностни умения за комуникация в бизнес среда и общуване в екипа;
 • овладеят инструменти за повишаване ефективността при управлението на своите екипи;
 • разбират, оценяват и комуникират ефективно с различни типове хора и умеят да изграждат атмосфера на разбирателство, толерантност и екипност;
 • умеят да изградят по-устойчиви комуникационни канали между екипите и в цялата организационна структура на компанията;
 • да бъдат подготвени мениджъри и да прилагат в своята работа всички основни мениджърски инструменти за успех.

Стъпки за провеждане на цялостната програма:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 6 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.

Програма на обученията:

Модул 1: Въведение в седемте роли на мениджъра

 • Кои са седемте роли на мениджъра
 • Основни инструменти за успешно изпълнение на всяка от ролите
 • Себеоценка и план за развитие
 • Практическа задача и дискусия

Модул 2: 6-те етапа на развитие на компанията: фирмена култура и бизнес стратегия

 • Шестте етапа на развитие на компанията
 • Кризи на етапите и техните решения
 • Инструменти за създаване на бизнес стратегия
 • Имплементиране на стратегията
 • Изграждане и поддържане на фирмена култура
 • Практическо упражнение: „Духът на екипа“

Модул 3: Автентично лидерство

 • Лидерство чрез автентичност – основни концепции;
 • Асертивност: умението да утвърждавате себе си във всяка ситуация;
 • Авторитетът и видовете власт;
 • Форми на влияние и начини за овладяване на средата;
 • Самомотивация и постигането на високи резултати.

Модул 4: Изграждане на бизнес процеси

 • Формулиране на цели /Management by Objectives /
 • Задаване на приоритети
 • Измерване и мониторинг на изпълнението /индивидуално изпълнение, групово представяне/
 • Задаване на времеви рамки
 • Основни стъпки в планирането
 • Основни инструменти за анализ
 • Основни инструменти за изграждане на оперативна стратегия

Модул 5: Основни мениджърски инструменти за ефективност: целеполагане и управление на времето

 • Поставянето на цели – ключът към успеха
 • Разпределение на времето в зависимост от целите /система на Франклин/
 • Поставяне на приоритети / по скалата спешно/важно
 • Създаване на ефективна организация на работния процес / фокус, концентрация, крайни срокове/
 • Най-често срещани грешки в управление на времето

Модул 6: Дизайн на ефективните екипи

 • Създаване и управление на екип
 • Работа в екип
 • Роли и видове екипи
 • Динамика и развитие на екипите
 • Практическо упражнение и дискусия

Модул 7: Мотивация в екипа

 • Какво искат съвременните служители:
 • Десет начина за мотивиране на служителите:
 • Създаване на среда за насърчаване на успешните служители
 • Как да похвалим служителите за добро представяне
 • Ключът към мотивацията на служителите

Модул 8: Менторство и развитие на таланти

 • Какво е менторство?
 • Видове менторство:
 • Практическо упражнение
 • Качества на лидера-ментор
 • Планиране на менторството
 • Практическо упражнение
 • Необходими стъпки за превръщане в лидер-ментор
 • Как да разпознаем добрия ментор
 • План за индивидуално развитие

Допълнителна информация:

 • Всеки модул в програмата е с продължителност 8 учебни часа, като модулите са разпределени в 6 обучителни сесии, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка.
 • Препоръчваме обучителните сесии да се провеждат в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Провежда се по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus) Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

Цени за провеждане:

 • Вариант 1– преди изпълнение на всяка сесия – Цената за 1 ден тренинг: 1 200 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 7 200 евро без ДДС.
 • Вариант 2-50% от цялата сума преди провеждане на първата сесия и 50% след провеждане на последната сесия, цената за 1 ден тренинг: 1 000 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 6 000 евро без ДДС.
 • Вариант 3-изплащане на цялата сума преди провеждане на първата сесия, получавате 10% отстъпка от цялата сума 6 000 евро без ДДС, крайна цена за изпълнение:  5 400 евро без ДДС.

Отзиви от наши корпоративни клиенти

Training Academy е доверен партньор за обучения и развитие на таланти на водещи български и международни компании.

Част от нашите корпоративни клиенти

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им.

Благодарим им за доверието!

Част от нашите корпоративни клиенти

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им.

Благодарим им за доверието!

70261621_403075350345504_7166495212204720128_n

Нели Георгиева
Мениджър Бизнес обучения

Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас на тел.0876 49 94 14 или чрез имейл на neli@trainingacademy.bg. Ще се радваме да съдействаме.

Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!