skip to Main Content

Програма "Продажби, Комуникация и Обслужване на клиенти" - Top Rent a Car

С настоящата референция ние от екипа на “Топ Рент а Кар” бихме искали да споделим своята удовлетвореност и висока оценка за работата и професионализма на фирма “Трейнинг Академи”, с която си сътрудничим вече няколко години.

Съчетанието от високо качество на обслужване, точен психологичен подход и изключителна отзивчивост към клиента ни дава основание да разчитаме на тях като надежден партньор при обучението на нашите служители.

Разчитаме на тяхната професионална помощ както при индивидуалното, така и при груповото обучение. След всяко следващо ниво забелязваме все по-високи резултати при нашите служители. Благодарение на техния професионализъм, екипът ни разшири своите знания и умения.

Отличното ни сътрудничество с фирма “Трейнинг Академи”  ни дава основание да препоръчваме фирмата като квалифициран, надежден и коректен партньор.

Back To Top