Онлайн курс “Езикът на тялото”

99.00 лв.149.00 лв.

Известно е, че езикът на тялото разкрива много за нашата личност, чувства, емоции и намерения. Огромната част от информацията, която получаваме от даден човек по време на разговор, се предава невербално.

В този курс ще се запознаете с различните сигнали, които предаваме при невербална комуникация, както и различни техники, които можете да използвате по време на вашата презентация, за да изглеждате уверено и стабилно пред аудиторията си. Също и няколко начина как да държите интереса на аудиторията си.

 

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат