skip to Main Content

Soft skills for IT #1

Защо високото ниво на професионални умения не е достатъчно за успех в IT индустрията? Кои са най-важните личностни умения за професионална реализация в този сектор?

За да отговорим на тези въпроси, гости тази сряда ще ни бъдат Таня Даскалова (Ръководител на центъра за услуги в SEEBURGER, една от водещите софтуерни компании, световен лидер и водещ доставчик на B2B интеграционен софтуер) и Светлин Наков (Основател на Софт Уни)

Какъв ще бъде фокусът на уебинара:

Темпото на развитие на новите технологии е все по-главозамайващо, за да остане в крак с времето и да отговори на очакванията, за един IT специалист вече не е достатъчно да познава и владее дигиталните нововъведения. Уменията и качествата като гъвкавост, овладяване на емоциите, справяне с напрежението, воденето на разговори и преговори, проявата на асертивност и социална интелигентност се оказват все по-значими за кариерното развитие.

Вашият коментар

Back To Top