skip to Main Content

Кариерният акселератор на Training Academy e първото ми сблъскване с работна среда. Срещнах много нови хора, с най-различни виждания и представи за бъдещето. Благодарение на това, донякъде разбрах какво е моето собствено. Получих полезни съвети, съдържание и опит. Освен това се поучих от някои свои грешки. Надявам се успешно да приложа наученото в бъдещата си кариера.

Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!