skip to Main Content

Когато кандидатствах за Акселератора за таланти към Training Academy, нямах представа как ще се развият нещата и как това ще ме промени като човек и дизайнер. Програмата, ми даде възможнот да натрупам опит, работейки върху различни реални проекти. Имам стотици завършени банери и съм част от redesign-на на логото и страниците на сайта на академията. Беше ми трудно в някои моменти, но материалите, които ни се предоставяха и хората, с които работех, ми помагнаха много. Ще запазя този опит и преживявания с усмивка. Благодаря на екипа на Тraining Academy за тези месеци прекарани в приятелска атмосфера.

Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!