skip to Main Content
Останах доста доволен от начина, по който целия курс е съставен.Хареса ми начина, по който беше организирано обучението, с достатъчно упражнения и материали. Доста обобщено е обяснено създаването и управлението на екипи с различните категории.Научих как се съставят екипи, какви са техните категории и как се организират. Какви са стратегиите за подобряване на лидерството и различните рискове и печеливши стратегии на всеки тип мениджърски подход. Благодаря!
Back To Top