skip to Main Content
Втори етап
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Бизнес и предприемачество”. Виж повече и се включи тук.

ФАЗА 2: РАСТЕЖ ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ

Растежът продължава в среда на по-формална комуникация, бюджетът се е умножил и се разпределя за отделни организационни дейности като маркетинг или производство. Стимулиращите пакети заменят акциите като финансова награда.

Процесите и продукцията продължават да се увеличават и скоро настъпва момент, в който е невъзможно един човек да управлява всичко. Първо той не е физически способен за това, второ почти невъзможно е управляващият да има толкова добри познания във различните области.

Тази фаза завършва с криза на автономията. Изискват се нови структури, основаващи се на делегиране.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Втори етап
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Бизнес и предприемачество”. Виж повече и се включи тук.

ФАЗА 2: РАСТЕЖ ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ

Растежът продължава в среда на по-формална комуникация, бюджетът се е умножил и се разпределя за отделни организационни дейности като маркетинг или производство. Стимулиращите пакети заменят акциите като финансова награда.

Процесите и продукцията продължават да се увеличават и скоро настъпва момент, в който е невъзможно един човек да управлява всичко. Първо той не е физически способен за това, второ почти невъзможно е управляващият да има толкова добри познания във различните области.

Тази фаза завършва с криза на автономията. Изискват се нови структури, основаващи се на делегиране.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Back To Top