skip to Main Content
Етапи 3-6
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Бизнес и предприемачество”. Виж повече и се включи тук.

ФАЗА 3: РАСТЕЖ ЧРЕЗ ДЕЛЕГИРАНЕ

С помощта на мениджърите на средно ниво, чиято основна задача е да реагират бързо и адекватно на възможностите за нови продукти/ услуги или пазари, организацията продължава да расте, като висшето ръководство наблюдава и се занимава с Големите възможности (като сливане или придобиване). На този етап много бизнеси изпитват сериозни затруднения, тъй като мениджърите, които за разрешили проблемите във Фаза 1 с директен подход, е трудно да се откажат, а тези от средно ниво все още се опитват да влязат в ролята си на лидери.

Тази фаза завършва с криза на контрола. Тя мoже да бъде преoдoляна чрез въвеждане на пo-гoляма децентрализация, делегиране и пoдхoдящи кooрдинационни механизми.

 

ФАЗА 4: РАСТЕЖ ЧРЕЗ КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ

Растежът продължава с изолираните досега бизнес единици, които се реорганизират в произвеждащи или обслужващи екипи. Инвестициите се разпределят централно, като се управляват според тяхната възвращаемост. Възнагражденията се определят чрез схеми за споделяне на печалбата на компанията, съобразени с корпоративните й цели. В същото време се наблюдава и все по-голямо затъване на организацията в излишна бюрокрация, което забавя растежа.

Тази фаза завършва с криза на червената лента/ криза на структурата. Необходимо е да се въведе нова култура, водеща и до организационно преструктуриране.

 

ФАЗА 5: РАСТЕЖ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО

Формалният контрол от фази 2-4 се заменя с професионалния здрав разум на служителите, които гъвкаво се прегрупират в екипи, за да представят своите проекти в матрична структура, подкрепена от сложни информационни системи и финансови възнаграждения, основаващи се на екипната ефективност.

Тази фаза завършва с криза на вътрешния растеж: По-нататъшното развитие може да бъде постигната само чрез изграждане на партньорства с допълващи се организации.

 

ФАЗА 6: РАСТЕЖ ЧРЕЗ ЕКСТРАОРГАНИЗАЦИОННИ РЕШЕНИЯ

Последно добавената шеста фаза от Грейнър показва, че растежът на организацията може да продължи чрез сливания, аутсорсинг и още решения, включващи други компании.

Нивата на растеж ще варират между различните фази. Продължителността на всяка фаза зависи почти изцяло от темпа на растеж на пазара, в който организацията оперира. Колкото по-дълго продължава една фаза, толкова по-трудно ще бъде осъществяването на прехода.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Етапи 3-6
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Бизнес и предприемачество”. Виж повече и се включи тук.

ФАЗА 3: РАСТЕЖ ЧРЕЗ ДЕЛЕГИРАНЕ

С помощта на мениджърите на средно ниво, чиято основна задача е да реагират бързо и адекватно на възможностите за нови продукти/ услуги или пазари, организацията продължава да расте, като висшето ръководство наблюдава и се занимава с Големите възможности (като сливане или придобиване). На този етап много бизнеси изпитват сериозни затруднения, тъй като мениджърите, които за разрешили проблемите във Фаза 1 с директен подход, е трудно да се откажат, а тези от средно ниво все още се опитват да влязат в ролята си на лидери.

Тази фаза завършва с криза на контрола. Тя мoже да бъде преoдoляна чрез въвеждане на пo-гoляма децентрализация, делегиране и пoдхoдящи кooрдинационни механизми.

 

ФАЗА 4: РАСТЕЖ ЧРЕЗ КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ

Растежът продължава с изолираните досега бизнес единици, които се реорганизират в произвеждащи или обслужващи екипи. Инвестициите се разпределят централно, като се управляват според тяхната възвращаемост. Възнагражденията се определят чрез схеми за споделяне на печалбата на компанията, съобразени с корпоративните й цели. В същото време се наблюдава и все по-голямо затъване на организацията в излишна бюрокрация, което забавя растежа.

Тази фаза завършва с криза на червената лента/ криза на структурата. Необходимо е да се въведе нова култура, водеща и до организационно преструктуриране.

 

ФАЗА 5: РАСТЕЖ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО

Формалният контрол от фази 2-4 се заменя с професионалния здрав разум на служителите, които гъвкаво се прегрупират в екипи, за да представят своите проекти в матрична структура, подкрепена от сложни информационни системи и финансови възнаграждения, основаващи се на екипната ефективност.

Тази фаза завършва с криза на вътрешния растеж: По-нататъшното развитие може да бъде постигната само чрез изграждане на партньорства с допълващи се организации.

 

ФАЗА 6: РАСТЕЖ ЧРЕЗ ЕКСТРАОРГАНИЗАЦИОННИ РЕШЕНИЯ

Последно добавената шеста фаза от Грейнър показва, че растежът на организацията може да продължи чрез сливания, аутсорсинг и още решения, включващи други компании.

Нивата на растеж ще варират между различните фази. Продължителността на всяка фаза зависи почти изцяло от темпа на растеж на пазара, в който организацията оперира. Колкото по-дълго продължава една фаза, толкова по-трудно ще бъде осъществяването на прехода.

Може да задавате своите въпроси като коментар по-долу и ще ви отговорим по време на предстоящите упражнения или на менторската среща.

Вашият коментар

Back To Top